Zorgverzekeraars zijn geen aanbestedende dienst

0

Het was al een tijdje een belangrijke vraag: zijn zorgverzekeraars nu wel of geen aanbestedende dienst. Diverse rechtbanken hadden daar verschillend over geoordeeld, zodat onduidelijkheid bestond over het antwoord op de vraag.

Het Hof Den Bosch heeft op 12 mei 2015 een antwoord gegeven: zorgverzekeraars zijn geen aanbestedende dienst[1]. Dit betekent dat zij niet verplicht zijn om de Aanbestedingswet 2012 te gebruiken bij hun inkopen. Hierdoor zijn zij heel vrij in het inrichten van hun inkoopproces.

Volgens het Hof Den Bosch voldoet een zorgverzekeraar niet aan alle cumulatieve eisen die worden gesteld aan een aanbestedende dienst. Daarbij gaat het vooral om de vraag of een zorgverzekeraar kan worden aangemerkt als een ‘instelling die voorzien in behoeften van algemeen belang die van commerciële aard zijn’. Als een zorgverzekeraar aan deze omschrijving voldoet, dan is het geen aanbestedende dienst.

Het Hof den Bosch loopt aan de hand van Europese jurisprudentie[2] de verschillende elementen na die het verschil uitmaken tussen het uitoefenen van het algemeen belang van commerciële en van niet-commerciële aard. Er zijn daarvoor drie elementen van belang:

  1. winstoogmerk, of in ieder geval rendement, doelmatigheid en rentabiliteit;
  2. normale marktomstandigheden; en
  3. economisch risico.

Al deze elementen zijn van toepassing op een zorgverzekeraar. Daardoor zijn zij geen aanbestedende dienst volgens de Aanbestedingswet. Hierdoor zijn zij niet gebonden aan alle regels en voorschriften die in deze wet zijn vastgelegd. Dit brengt onder meer met zich mee dat zorgverzekeraars maar met één leverancier van genees- of hulpmiddelen hoeven te contracteren, ook al zou dat leiden tot onaanvaardbare gevolgen voor de marktwerking en komt daardoor wellicht het belang van patiënten voor een onbeperkte en vrije keuze van (leverancier van) genees- of hulpmiddelen in het gedrang.

Al met al is dit een belangrijke uitspraak die ingrijpende gevolgen zal hebben voor de inkoop van zorg door de zorgverzekeraars.

[1] ECLI:NL:GHSHE:2015:1697

[2] O.a. Korhonen, 22 mei 2003, C-18/01)

Deel via:

Over de AUTEUR

Robbert Mahler

advocaat bij Lawyers Alliance en gespecialiseerd in mededinging, aanbesteding, telecom en ondernemingsrecht. Lawyers Alliance biedt juridische ondersteuning op vrijwel alle rechtsgebieden waar een onderneming mee te maken krijgt.

Reageren is niet mogelijk.