Whitepaper Wet werk en zekerheid (WWZ)

0

Per 1 juli 2015 zijn de regels rond het ontslagrecht opnieuw ingrijpend gewijzigd door de Wet werk en zekerheid (WWZ). Wat is hiervan de juridische én organisatorische impact op ondernemingen? Waar moet u als werkgever op letten? Hoe luiden de eerste uitspraken van rechters? Wat zijn uw eerste ervaringen?

Een overzicht van de belangrijkste veranderingen in het arbeidsrecht

Bij de Wet werk en zekerheid gaat het niet alleen om de veranderingen per 1 juli 2015. De eerste wijzigingen in het arbeidsrecht zijn al per 1 januari 2015 in werking getreden.

De wijzigingen per 1 januari 2015 hebben te maken met de rechtspositie van flexwerkers, onder wie medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Deze wijzigingen gaan onder andere om de aanzegverplichting bij tijdelijke contracten, de nieuwe regeling van de proeftijd en het concurrentiebeding. De wijzigingen per 1 juli 2015 gaan onder andere over de invoering van een nieuw ontslagstelsel met de bijbehorende nieuwe ontslagvergoeding, de zogeheten transitievergoeding. Ook zijn per 1 juli 2015 de regels veranderd over het aantal arbeidsovereenkomsten dat achtereenvolgens kan worden aangegaan.

Wijzigingen per 1 januari 2015

 • Aanzegverplichting bij tijdelijke contracten
 • Proeftijd
 • Concurrentiebeding
 • Loondoorbetalingsplicht
 • Uitzendrelaties

Wijzigingen per 1 juli 2015       

 • Ketenregeling bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd
 • Ontslagroutes
 • Ontslagvergoedingen
 • Toets in tweede instantie, waaronder hoger beroep en cassatie
 • Andere regels voor gerechtelijke procedures
 • Wijzigingen in de WW (gefaseerd per 1 juli 2015 en vanaf 1 januari 2016)

 

Lees meer over de belangrijkste veranderingen in de bijgevoegde Whitepaper Wet werk en zekerheid.

Deel via:

Over de AUTEUR

Attila Tavasszy

Advocaat te Den Haag. Partner voor MKB bedrijven als specialist arbeidsrecht en overige juridische (contractuele) zaken waarmee MKB ondernemers geconfronteerd worden.

Reageren is niet mogelijk.