Wet DBA – hoe nu verder opdrachtgevers?

0

Het langverwachte wetsvoorstel Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA) is in de Eerste Kamer met een meerderheid van de stemmen aanvaard. Op 1 mei 2016 is de VAR niet meer geldig en stappen we over op een systeem van modelovereenkomsten volgens de wet DBA.

Deze modelovereenkomsten beschrijven de relatie tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer. Zolang deze relatie niet kan worden beschouwd als een arbeidsrelatie zal bij de opdrachtgever volgens de wet DBA geen loonheffingen worden geheven. Het is belangrijk te weten, dat de criteria op basis waarvan een arbeidsrelatie al dan niet kan worden vastgesteld, niet wijzigen. De modelovereenkomst ademen deze criteria, die zijn gebaseerd op wetgeving en de rechtspraak van de afgelopen jaren.

Wat de wet DBA wel verandert, is de manier waarop opdrachtgevers en opdrachtnemers vooraf zekerheid kunnen krijgen over de manier waarop ze met elkaar willen en gaan werken. Om die zekerheid ook daadwerkelijk te krijgen en om ook vanaf 1 mei zonder zorgen met zzp’ers te kunnen blijven werken, moeten opdrachtgevers nog wel wat acties ondernemen. Een gedegen stappenplan met de volgende onderdelen, kan daarbij helpen.

  1. Maak een inventarisatie van alle opdrachtnemers die op basis van een opdrachtovereenkomst in de organisatie werken.
  2. Kijk goed naar de manier waarop deze opdrachtnemers werken.
  3. Ga na of de werkzaamheden van de opdrachtnemers, waar twijfel kan bestaan over het wel of niet aanwezig zijn van een arbeidsrelatie, op een andere manier kunnen worden ingericht. Past daar een modelovereenkomst bij?
  4. Ga tijdig in gesprek met de opdrachtnemers die voor de organisatie werken, zodat in beider belang de relatie duidelijk wordt geformuleerd.
  5. Om er voor te zorgen dat de overeenkomst wordt uitgevoerd zoals afgesproken, moeten de managers, die met de opdrachtnemers werken, goed worden geïnformeerd. Zorg er ook voor dat daar een gedegen systeem van monitoring op wordt ingezet.

Wanneer deze systematiek goed wordt gevolgd, is de organisatie voor wat betreft de inhuur van zzp’ers “in control”. Het beëindigen van de contracten met zzp’ers om ze vervolgens via een bureau te betrekken is dan niet nodig. Bovendien zullen deze bureaus hun risico’s uiteindelijk toch bij de inlenende organisatie willen neerleggen.

 

Deel via:

Over de AUTEUR

Margreet Drijvers

Ervaren juridisch adviseur en interim jurist voor het mkb. Jarenlange ervaring als interim jurist hebben mij geleerd om snel en adequaat op de vragen en behoeften van een organisatie in te spelen. Sterk analytisch vermogen en gewend om de belangen van de organisatie voor ogen te houden en zo opdrachten tot een goed einde te brengen.

Reageren is niet mogelijk.