Wat betekent het nieuwe ROZ model kantoorruimte voor u?

0

De Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) maakt al jaren modellen voor huurcontracten. Op 30 januari jongstleden heeft de ROZ een nieuw model van de huurovereenkomst voor kantoorruimte gepubliceerd 1)ROZ persbericht 18.02.2015 – Sterk vernieuwd ROZ-model huurcontract voor kantoren en andere bedrijfsruimte Het oude model heeft twaalf jaar gefunctioneerd. Een herziening van het model was ook wel nodig. ROZ-modellen staan er om bekend verhuurdersvriendelijk te zijn. Dit nieuwe model houdt meer rekening met de belangen van de huurder. Het nieuwe model is ook gemakkelijker in gebruik doordat de opties in het model nu dikgedrukt zijn.

De wettelijke basis voor het ROZ model huurcontract voor kantoorruimte is artikel 7:230a van het Burgerlijk Wetboek (BW). Dit artikel bevat weinig regels waar verhuurder en huurder zich aan moeten en kunnen houden. Het model huurcontract is dus een goed handvat om ervoor te zorgen dat partijen niet vergeten om belangrijke onderwerpen te regelen.

Belangrijkste wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen in het ROZ model huurcontract zijn de volgende:

  • Het nieuwe model geeft partijen de mogelijkheid om de bedoelingen van partijen bij het opstellen van de huurovereenkomst vast te leggen. Tip. Maak van deze mogelijkheid gebruik en leg de bedoeling van partijen vast. Bij geschillen over contracten kijkt de rechter namelijk naar de bedoelingen van partijen.
  • Partijen kunnen in artikel 1.5 aangeven of de verhuurder een Energie Prestatie Certificaat geeft aan de huurder. (Zoals u weet, is dit namelijk verplicht.) 2)Vanaf 1 januari 2015 is het energielabel verplicht
  • Vanaf dit huurmodel is het mogelijk voor partijen om in artikel 3 zelf de opzegtermijn vast te stellen. In het oude model huurovereenkomst voor kantoorruimte 2003 was de opzegtermijn standaard één jaar.
  • In artikel 8 is geregeld dat alle afspraken die tussen verhuurder en huurder gelden in het huurcontract moeten staan. Het doel van deze bepaling is om in één keer duidelijk te hebben wat de rechten en plichten van partijen zijn.
  • Om ervoor te zorgen dat partijen niet vergeten om afspraken te maken over asbest, milieu en duurzaamheid, heeft de ROZ artikel 9 en 10 opgenomen in het model.

Algemene bepalingen

Bij het model huurcontract horen ook algemene bepalingen, ook deze algemene bepalingen zijn gewijzigd. Het vernieuwde model huurcontract heeft nu meer algemene voorwaarden dan voorheen. Vooral deze algemene voorwaarden bevatten een aantal huurdervriendelijke artikelen:

  • De verhuurder mag volgens artikel 5.5 wel voorschriften verbinden aan het plaatsen van reclame of aanduidingen aan de buitenzijde. De verhuurder mag het plaatsen van reclame echter niet zomaar verbieden.
  • Op grond van artikel 9.2 moet de verhuurder kosten voor passende maatregelen om schade te voorkomen aan het gebouw vergoeden aan de huurder.
  • Huurbetaling opschorten levert geen boete op wanneer de huurder zijn vordering gemotiveerd bij de verhuurder neerlegt. Dit is geregeld in artikel 23.2.
  • Op grond van artikel 24.3 hoeft de huurder pas aanvullende zekerheid aan de verhuurder te geven wanneer de huur met vijftien procent of meer stijgt. Deze aanvullende zekerheid kan de huurder geven met een bankgarantie of waarborgsom.
  • Het boetebeding van artikel 29 geldt nog maar voor een aantal artikelen in de algemene voorwaarden. In de algemene voorwaarden uit 2003 gold het boetebeding nog voor alle bepalingen uit de algemene voorwaarden.

Natuurlijk zijn er ook zaken verslechterd voor huurders door de algemene voorwaarden. Zo is het opzeggen van de huurovereenkomst omdat de ruimte niet beschikbaar is moeilijker geworden (artikel 26). Bovendien leveren onderhoudswerkzaamheden en renovatie door de verhuurder geen gebrek meer op voor de huurder (artikel 13.4).

Voetnoten   [ + ]

Deel via:

Over de AUTEUR

Michielsen Opsteen

Michielsen Opsteen vastgoedadvocaten is gespecialiseerd op het gebied van vastgoed en alles wat daarmee samenhangt. Het kantoor wordt gerund door mw. mr. B.N.J. (Nanda) Michielsen-de Wilde en mw. mr. L. (Lokbe) Opsteen en is gericht op het civiele vastgoed – denk aan bouw, koop onroerend goed en huur – en het meer publieke vastgoed – omgevingsvergunning, planschade, onteigening en aanbestedingsrecht.

Reageren is niet mogelijk.