Verzekeraars snoeren woekerpolishouders de mond

0

Deze opmerkelijke stelling komt van de Consumentenbond naar aanleiding van een onderzoek dat zij heeft uitgevoerd naar een reeks van vertrouwelijke schikkingen en gepubliceerd in de uitgave Geldgids, van september dit jaar.

In een samenvatting geeft Consumentenbond aan dat houders van een woekerpolis die individueel de strijd aangaan met hun verzekeraar regelmatig een veel hogere vergoeding weten los te peuteren dan de compensatie op grond van de collectieve regelingen op basis van de Wabeke-norm.

Voor vier van gedupeerden die onderzocht zijn, geldt dat zij volgens de collectieve regelingen geen compensatie ontvangen, maar uiteindelijk in een individuele regeling toch aanspraak konden maken op een substantiële vergoeding. Daarnaast wordt gewezen op enkele bijzondere gevallen. Zo zou ASR één van de gedupeerden in eerst instantie €1.500 compensatie hebben geboden, maar uiteindelijk €32.000 hebben uitgekeerd en zou een klant van Nationale Nederlanden met een schikking een compensatie bedongen hebben die factor 100 hoger lag dan het initiële aanbod van € 270,- .

“Deze vertrouwelijke schikkingen maken pijnlijk duidelijk dat de collectieve compensatieregelingen van verzekeraars volstrekt ontoereikend zijn. Consumenten moeten ook nog eens eerst zelf in actie komen en hun verzekeraar onder druk zetten. En beloven om te zwijgen. Daarmee wekken verzekeraars de indruk dat ze deze consumenten de mond willen snoeren”, aldus Bart Combée, directeur van de Consumentenbond.

Op haar website en elders in media roept Consumentenbond op om niet zomaar akkoord te gaan met de collectieve regelingen op basis van de Wabeke-norm. “Voor gedupeerde kan het verstandig zijn om zelf met hun verzekeraar te onderhandelen over een hogere schadevergoeding, al dan niet met hulp van een gespecialiseerde adviseur. Consumenten kunnen zich ook aansluiten bij een organisatie die een collectieve woekerpolis claimprocedure voert, dus optreedt voor een grotere groep. Dat is veelal goedkoper, maar het duurt mogelijk ook langer.” 1)Website Consumentenbond

Opmerkelijker is nog de stelling die Combeé aansluitend verkondigde in media; verzekeraars zouden met het treffen van regelingen verhinderen dat jurisprudentie tot stand komt.

Wat wil de consumentenbond nu?

Enerzijds roept zij haar achterban op kritisch te zijn naar hun verzekeraars. Sterker, zij stelt vooral geen genoegen te nemen met een aanbod en de strijd aan te gaan met verzekeraars. Aan de andere kant doet zij de suggestie om aansluiting te zoeken bij een collectief. Wat is het nu, individueel of collectief? Enerzijds roept zij verzekerden op tot het treffen van een individuele regeling, anderzijds roept zij verzekeraars op om met deze praktijk te stoppen; wel of geen individuele regelingen? Is dit nu de heldere communicatie die de Consumentenbond propageert?

Dat een verzekeraar in eerste instantie wijst op het bestaan van een compensatieregeling is niet vreemd. De uitkomst van compensatieregelingen is in alle gevallen een afweging van goede en kwade kansen. Als bijzondere omstandigheden maken dat een gedupeerde een compensatieregeling niet toereikend vindt, ligt de weg naar onderhandeling open. Die vrijheid is met zoveel woorden ook terug te vinden in de regelingen. Dat onderhandelingen vervolgens kunnen lonen is niet nieuwswaardig. Evenmin dat een vaststellingsovereenkomst, naast het resultaat van de deal, een geheimhoudingsbepaling bevat. Die is in iedere template ingebakken en heeft niets te maken met de onderhandelingen die door verzekeraars in dit kader worden gevoerd. Het voert wel erg ver om daarmee gelijk te stellen dat verzekeraars verhinderen dat jurisprudentie tot stand komt.

Het heeft er alle schijn van dat de Consumentenbond het vuurtje onder het chagrijn van de woekerpolis opstookt in het kader van haar eigen PR. Nieuwswaardiger zou het zijn als zij de werkzaamheden en praktijken van sommige claimstichtingen en belangenbehartigers eens goed onder de loep neemt en daarover met gedegen advies komt.

Voetnoten   [ + ]

Deel via:

Over de AUTEUR

Edward Lich

Ondernemer | interim-jurist en manager | focus op legal managment en commerciële contracten | Netwerker en verbinder | Geïnteresseerd in technologische ontwikkelingen en de praktisch toepassing |Volgt trends

Reageren is niet mogelijk.