Vereniging definitief verboden en ontbonden

0

In cassatie heeft de Hoge Raad vandaag beslist dat de vereniging Martijn wordt verboden en ontbonden. De  Hoge raad is tot dit opzienbarend arrest gekomen omdat de activiteiten van de vereniging in strijd zijn met de openbare orde.

Achtergrond
Het Openbaar Ministerie heeft bij de rechtbank Assen een verzoek ingediend om de vereniging Martijn te verbieden en te ontbinden. De rechtbank heeft dat verzoek toegewezen in 2012. In beroep is het gerechtshof tot een andere beschikking gekomen. Het Hof heeft dienaangaande overwogen dat de samenleving in staat is om zich te verzetten tegen ongewenste uitingen en gedragingen die weliswaar verwerpelijk, maar niet strafbaar zijn. De samenleving dient ook opvattingen voor lief te nemen die in brede kring worden verafschuwd, aldus het hof.

Hoge Raad
De Hoge Raad deelt het oordeel van het Hof niet.1)Zie: ECLI:NL:HR:2014:948 Volgens de Hoge Raad bagatelliseert de vereniging de gevaren van seksueel contact met jonge kinderen, verheerlijkt dergelijke contacten en propageert de vereniging zhaar opvattingen. Seksueel contact tussen volwassenen en jonge kinderen is naar de gangbaar in Nederland levende opvattingen een daadwerkelijke en ernstige aantasting van de integriteit van het kind, dat daardoor grote en blijvende schade kan oplopen. Het zijn juist kinderen die beschermd dienen te worden tegenover volwassenen die dergelijke handelingen verrichten, omdat kinderen in het algemeen door hun jeugdige leeftijd en de daarmee samenhangende kwetsbaarheid in een afhankelijke positie verkeren.

De Hoge Raad voegt daaraan wel toe dat in het algemeen grote terughoudendheid moet worden betracht bij het verbieden en ontbinden van een vereniging. In dit zeer bijzondere geval acht zij het echter noodzakelijk dat de vereniging wordt verboden en ontbonden in het belang van de bescherming van de gezondheid en van de rechten en vrijheden van kinderen.

Voetnoten   [ + ]

1. Zie: ECLI:NL:HR:2014:948
Deel via:

Over de AUTEUR

Redactie Juridisch Actueel

Artikelen van de redactie Juridisch Actueel kunnen afkomstig zijn van verschillende auteurs of bestaan uit ingezonden bijdragen.

Reageren is niet mogelijk.