Vaste boekenprijs tot 2019 gehandhaafd

0

De vaste boekenprijs, de ergernis van mening ondernemer die tracht deze markt open te breken, blijft vooralsnog gehandhaafd, in ieder geval nog tot 2019. Dit heeft minister Bussemaker afgelopen donderdag in een brief aan de kamer laten weten. In 2019 wordt de Wet op de vaste boekenprijs (Wvbp)1) Wet op de vaste boekenprijs geëvalueerd.

Achtergrond

Een regeling voor vaste de boekenprijs bestaat al sinds 1923, maar berustte voor 2005 vooral op onderlinge afspraken in de branche. In het licht van de Mededingingswet (Mw) is in 2005 de vaste boekenprijs bij wet geregeld. De Wvbp beoogt prijsconcurrentie tegen te gaan en de beschikbaarheid en een diversiteit van het aanbod te bevorderen. Het argument is dat uitgevers zo in staat worden gesteld om ook minder winstgevende boeken uit te geven.

Kritisch

Juist tegen die achtergrond is de minister kritisch over de effectiviteit van de Wvbp. In de komende vier jaar moet de sector van minister Bussemaker (OCW) aantonen dat de wet het aanbod van minder courante uitgaven ook daadwerkelijk stimuleert, aldus haar brief aan de Kamer. 2)Kamerbrief 2e evaluatie Wet op de vaste boekenprijs De minister volgt met haar brief het advies wat door de Raad voor Cultuur in 2014 is uitgebracht met betrekking tot de vaste boekenprijs. 3)Advies Raad voor Cultuur 4 juli 2014 inzake tweede evaluatie Wvbp

Randvoorwaarden

In dit advies van de Raad voor Cultuur zijn tevens vier randvoorwaarden opgenomen die de Minister heeft overgenomen:

  • De relatie tussen de overheid en de boekensector moet anders worden ingericht. Wie bij wet een bijzondere economische status geniet, zal meer inzage moeten geven in relevante cijfers.
  • Overtuigend bewijs voor de werking van de wet is tot nu toe niet geleverd. Er zullen daarom alternatieve evaluatiemethoden moeten worden ontwikkeld.
  • De overheid laat onderzoeken of er (alternatieve) steunmaatregelen gewenst zijn om de sector al dan niet tijdelijk (of extra) te ondersteunen, zodat de lees- en boekencultuur wordt bevorderd.
  • Partijen in de boekenbranche gaan hun krachten bundelen en voeren met elan een innovatieagenda uit.

Argumenten

De minister beschouwt de vaste boekenprijs als een van de instrumenten voor een vitale leescultuur.  In een nieuwsbericht stelt de Minister van OCW dat: 4)Nieuwsbericht Website OCW

“Bij de huidige teruglopende inkomsten voor de boekenbranche en de ingrijpende ontwikkelingen rondom digitalisering in de boekenmarkt is het belangrijk om ook kwetsbare titels zoals essays en boeken van beginnende schrijvers beschikbaar te maken en te houden. Over twee jaar komt er een tussentijdse rapportage over innovatie, digitalisering en kruissubsidiering in de boekensector.” 

Marktontwikkelingen

In het licht van de digitalisering, de sterk groeiende toegankelijkheid voor auteurs tot de boekenmarkt is en het feit dat de Wvbp de uitzondering is op de Mededingingswet, blijft de vast boekenprijs een merkwaardig vehicel. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft zich hier ook al eerder kritisch over uitgelaten. De Minister onderkent dat de mogelijkheden van auteurs om zelf te publiceren de afgelopen jaren enorm zijn toegenomen, de toegang tot de markt sterk is verbeterd en dit zou de vaste boekenprijs feitelijk overbodig maken, maar is kennelijk nog niet geheel overtuigd van het afschaffen van de Wvbp.

Voetnoten   [ + ]

Deel via:

Over de AUTEUR

Edward Lich

Ondernemer | interim-jurist en manager | focus op legal managment en commerciële contracten | Netwerker en verbinder | Geïnteresseerd in technologische ontwikkelingen en de praktisch toepassing |Volgt trends

Reageren is niet mogelijk.