uberPOP staakt diensten in Nederland

0

Taxidienst uberPOP stopt definitief in Nederland. Uber heeft vandaag alle Nederlandse chauffeurs over haar besluit ingelicht. Vrijdag 20 november om 12 uur wordt de dienstverlening gestaakt. Als reden voert Uber aan dat;

“doorgaan een belemmering vormt voor een constructieve dialoog over modernisering van wet- en regelgeving”.

De overige diensten van Uber, zoals uberX, UberBLACK en UberLUX blijven gewoon beschikbaar. Deze staan niet ter discussie, aldus de verklaring van Niek van Leeuwen op de website van Uber.

Achtergrond

De beslissing om te stoppen met uberPOP volgt na een storm van kritiek die is losgebarsten op de taxidienst. Op 8 december vorig jaar heeft College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) uitspraak gedaan in zaak tussen Uber en de ILT. Inzet van dat geding was de rechtmatigheid van de dienst die Uber aanbiedt middels haar app uberPOP. Chauffeurs die met uberPOP tegen betaling personen vervoeren in een auto overtreden artikel 76, eerste lid Wet personenvervoer 2000 als zij niet over een taxivergunning beschikken. In die gevallen overtreedt ook Uber die bepaling omdat zij nauw met deze chauffeurs samenwerkt en meedeelt in hun opbrengsten, aldus het CBB. 1)ECLI:NL:CBB:2014:450

In reactie op de uitspraak heeft Uber aanvankelijk laten weten de boetes voor lief te nemen, de dienstverlening te zullen continueren en een dialoog te willen voeren over de modernisering van de taxiregelgeving in Nederland. In die opzet lijkt Uber geslaagd.

Motivering

Uber motiveert haar beslissing met de stelling dat zij steun ondervindt van de politiek in haar strijd tot de verandering van de regelgeving. In de Tweede Kamer zijn dit jaar een aantal moties aangenomen die oproepen tot modernisering van wet- en regelgeving en het toelaten van experimenten. Ook Minister Kamp heeft op 20 juli van dit jaar in een Kamerbrief laten hij met andere ministeries en het bedrijfsleven zoekt naar de knelpunten in de wet- en regelgeving die innovatieve bedrijven ondervinden; regelgeving die vaak geënt is op oude productietechnieken en verkoopkanalen en achterloopt op nieuwe ontwikkelingen. Uber is daarbij expliciet als voorbeeld genoemd van een initiatief dat op bestaande instituties stuit.

Uber signaleert dat het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voornemens is per 1 januari 2016 een aantal taxiregels te schrappen die ondernemers belemmeren om taxichauffeur te worden. Met haar constructieve houding verwacht Uber met de politiek verdere stappen te kunnen zetten richting de gezamenlijke ambitie van een markt die zoveel mogelijk zelf de veiligheid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid borgt.

Ambitie

Uber licht haar ambitie verder toe met een aantal voorbeelden waaruit blijkt dat progressieve wetgeving veiligheid en meer keuze kan bevorderen ten gunste van reizigers, chauffeurs en steden.  Uber wil samenwerken met de overheid om mobiliteit beter en goedkoper te maken en werkgelegenheid te creëren en verwacht met de diensten ook een bijdrage te kunnen leveren aan het oplossen van het fileprobleem in de Randstad.  Een mooie ambitie.

Voetnoten   [ + ]

Deel via:

Over de AUTEUR

Edward Lich

Ondernemer | interim-jurist en manager | focus op legal managment en commerciële contracten | Netwerker en verbinder | Geïnteresseerd in technologische ontwikkelingen en de praktisch toepassing |Volgt trends

Reageren is niet mogelijk.