Telecomwaakhond VS neemt historisch besluit netneutraliteit, nu Europa nog.

0

Op 26 februari heeft de Federal Communications Commission (FCC), een historisch besluit genomen om de netneutraliteit in de VS te garanderen. Voor Internet Service Providers (ISP’s) gaan strenge regels gelden. ISP’s worden voortaan aanmerkt als nutsbedrijven door breedband internet nu als nutsvoorziening te kwalificeren.

De commissie heeft, met drie tegen twee stemmen, de nieuwe regels aangenomen. Deze hebben tot doel om te garanderen dat er geen content wordt geweerd en dat het internet niet wordt verdeeld in een internet met een betaalde snelweg voor internet- en mediabedrijven die het zich kunnen veroorloven en een minder snelle variant voor minder draagkrachtige spelers. Daarmee is het ISP’s niet geoorloofd om voorrang te geven of internetverkeer af te knijpen of toegang te weigeren. 1)FCC Adopts Strong, Sustainable Rules to Protect the Open Internet

Historisch

FCC heeft zich al eerder voorstander getoond van netneutraliteit. Twee keer eerder stuitte pogingen van de FCC op verzet. Het recente besluit hangt rechtstreeks samen met de laatste zaak die speelde bij het Court of Appeal for the District of Columbia Circuit. Daarbij is Verizon nog in het gelijk gesteld met het oordeel dat FCC buiten haar boekje was gegaan door breedband aanbieders te kwalificeren als aanbieders van telecomdiensten, in plaats van – hetgeen zij eerder had gedaan – aan te merken als leveranciers van informatiediensten. Een technische uitspraak die Verizon als winnenaar claimde, maar waarover zij zich nu opnieuw mag beraden. 2)US Court of Appeals D.C. Cir.– No. 11-1355: Verizon v. FCC

Mondiale discussie

Netneutraliteit is wereldwijd een heet hangijzer. Met deze stap is de VS, na Nederland een van de weinige landen waarin de netneutraliteit wordt gegarandeerd. Nederland heeft hiervoor in 2012 de Telecommunicatiwet (Tw) met de introductie van artikel 7.4a Tw aangepast. 3)art 7.4a Tw – in werking getreden op 1 januari 2013 – Stb. 2012, 236 Mondiaal, maar in het bijzonder in Europa, is de discussie gaande over de invulling van netneutraliteit en en wordt er een stevige lobby gevoerd. Consumenten en bedrijven met online activiteiten zijn gebaat bij netneutraliteit. De ISP’s zijn om hun moverende reden tegen de invoering. Netneutraliteit kost ISP’s veel geld, en dat willen zij kunnnen verhalen.

Europa

Waar Nederland in Europa lange tijd voorop liep en de EU aanvankelijk op de goede weg leek het voorbeeld te volgen, zijn burgerrechtenorganisaties nu kritisch over de ontwikkelingen in de EU. Bits of Freedom waarschuwde in november 2014 al dat een ongewijzigde versie van het eerste ontwerp van de Europese verordening de deur weer open zet voor ISP’s om voorrang te verlenen aan bepaalde internetdiensten indien daarover contractuele afspraken zijn gemaakt met de eindgebruiker dan wel bedrijven kunnen vragen om extra te betalen voor het leveren van bepaalde diensten. 4)BOF – EU doet stap achteruit op Netneutraliteit

Het ontwerp van de Raad van Europse Unie is op 27 februari op het niveau van de werkgroep besproken wordt woensdag definitief gemaakt door de vertegenwoordigers van de verschillende lidstaten. 5)Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down measures concerning the European single market for electronic communications and to achieve a Connected Continent, and amending Directives 2002/20/EC, 2002/21/EC and 2002/22/EC and Regulations (EC) No 1211/2009 and (EU) No 531/2012 EDRI, de Europese burgerrechten organisatie toont zich nog immer bezorgd over het ontwerp. Zij stelt vast dat achterdeurtje die de netneutraliteit ondermijnen opnieuw in het ontwerp terecht zijn gekomen als gevolg van de extreme druk die met name door de grotere lidstaten is uitgeoefend. Hiervoor zouden Spanje, maar ook Duitsland, Italië en Groot Brittannië, in het bijzonder verantwoordelijk zijn. Landen waar tradioneel nog een sterke binding is met de voormalige monopolisten. 6)EDRI – Joe McNamee , ‘So what happend to net neutrality in Europe

De zorg die digitale burgerrechtenorganisaties uiten over de impact van de ontwerp verordening op de netneutraliteit, voor wat betreft prijsdiscriminatie en een internet met variabele snelheden is niet geheel ongegrond en kan een rem zetten op onder meer innovatieve ontwikkelingen op het Europese continent. De komende dagen zal er nog veel druk worden uitgeoefend om tot verdere aanpassing van het ontwerp te komen.

Voetnoten   [ + ]

1. FCC Adopts Strong, Sustainable Rules to Protect the Open Internet
2. US Court of Appeals D.C. Cir.– No. 11-1355: Verizon v. FCC
3. art 7.4a Tw – in werking getreden op 1 januari 2013 – Stb. 2012, 236
4. BOF – EU doet stap achteruit op Netneutraliteit
5. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down measures concerning the European single market for electronic communications and to achieve a Connected Continent, and amending Directives 2002/20/EC, 2002/21/EC and 2002/22/EC and Regulations (EC) No 1211/2009 and (EU) No 531/2012
6. EDRI – Joe McNamee , ‘So what happend to net neutrality in Europe
Deel via:

Over de AUTEUR

Edward Lich

Ondernemer | interim-jurist en manager | focus op legal managment en commerciële contracten | Netwerker en verbinder | Geïnteresseerd in technologische ontwikkelingen en de praktisch toepassing |Volgt trends

Reageren is niet mogelijk.