Sectie: Rol van de doelvennootschap binnen de groep