Sectie: integriteit

Compliance Klokkenluiders
2

Sinds mijn vorige blog over het wetsvoorstel voor de bescherming van klokkenluiders, zijn rondom dit…

Compliance Ethical Blindness
0

Onlangs bezocht ik een seminar over integriteit. In dit seminar werd aandacht besteed aan integriteit in…