Sectie: ethiek

Compliance Ethical Blindness
0

Onlangs bezocht ik een seminar over integriteit. In dit seminar werd aandacht besteed aan integriteit in…