Steeds meer burn-out klachten

0

Het aantal stressgerelateerde klachten neemt toe. In 2014 heeft bijna 15 procent van alle werknemers last van burn-out klachten. Dat is een op de zeven werknemers, ruim één miljoen mensen, tegenover één op de acht mensen in het jaar daarvoor.  Daarmee is werkstress beroepsziekte nummer één in Nederland. Van alle Nederlanders lijden Amsterdammers zijn het meest onder stress op het werk.  Zo blijkt uit de cijfers die vandaag zijn gepubliceerd door Onderzoeksinstituut TNO en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In het onderwijs zijn de meeste werknemers te vinden die uitvallen vanwege burn-out klachten. Daar gaat het om 1 op de 5 werknemers die in meer of mindere mate stress ervaart. De oorzaken hiervoor zijn toe te schrijven aan de hoge werklast en de hoge mate van emotionele betrokkenheid bij het werk. De ICT en de financiële dienstverlening volgen het onderwijs op de voet voor wat betreft werkstress. In de landbouw is de werkdruk het laagst, daar komt burn-out voor bij één op de tien werknemers.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid organiseert samen met het Nederlands Focal Point van 16 tot en met 19 november voor de tweede keer de Week van de Werkstress. De eerste campagne is in mei 2014 gelanceerd.  In deze week, die loopt van maandag 16 tot en met donderdag 19 november, gaat de aandacht in het bijzonder uit naar jongeren.

Volgens, het ministerie, TNO en CBS lopen jongeren het grootste risico op een burn-out. In de leeftijdscategorie van 25 tot 35 jaar hebben ruim 240.000 jonge werknemers last van burn-out klachten. Dit wordt toegeschreven aan een aantal factoren, waaronder te hoge taakeisen, emotioneel zwaar werk en slechte werksfeer door bijvoorbeeld pesten.

Op het onderwerp zelf rust nog altijd een groot taboe. Dat is initieel ook de aanleiding geweest om de campagne te organiseren.  Het ministerie controleert sinds 2014 extra op werktijden, werkdruk en agressie op de werkvloer. Uit het onderzoek volgt dat werkstress in Nederland jaarlijks tot 7,5 miljoen verzuimdagen leidt en 1,8 miljard euro kost.

De Week van de Werkstress is een middel om het gesprek op gang te brengen. Bij de aftrap van de Week van de werkstress roept minister Asscher  vooral op om het onderwerp bespreekbaar te maken.

“Praten met collega’s helpt tegen werkstress. Ook is het belangrijk dat werkgevers zorgen voor een prettige werkomgeving en oog hebben voor de eisen die ze aan hun werknemers stellen”.

Niet alleen vanwege de kosten van het verzuim, maar ook om andere redenen is het voor werkgevers een belangrijk onderwerp. Op werkgevers rust een zware zorgplicht om te voorkomen dat werknemers worden blootgesteld aan de gevaren van beroepsziekten.  Wanneer aannemelijk is dat een werkgever die zorgplicht heeft geschonden kan die aansprakelijk zijn voor de schade.

Deel via:

Over de AUTEUR

Redactie Juridisch Actueel

Artikelen van de redactie Juridisch Actueel kunnen afkomstig zijn van verschillende auteurs of bestaan uit ingezonden bijdragen.

Reageren is niet mogelijk.