Scan Kennedy Van der Laan vergroot bewustwording van belang governance in de zorg

0

Kennedy Van der Laan heeft sinds haar oprichting al laten zien dat het een kantoor is met een vernieuwd karakter, een eigen cultuur en visie. Zij maakt die reputatie wederom waar met het lanceren van de Governance in Control Scan voor de gezondheidszorg.

Governance In Controle Scan - Recht in de zorg

Om de bewustwording van goed functioneren van bestuur en toezicht in zorgorganisaties te vergroten heeft Kennedy Van der Laan recent de Governance in Control Scan gelanceerd. Deze online quickscan laat zorgorganisaties zien hoe goed de Zorgbrede Governancecode is ingebed en geeft –  waar nodig – suggesties om de governance te verbeteren.

Minister Schippers en de Inspectie van de Gezondheidszorg hebben kortgeleden een verscherping van het toezicht op het bestuur en toezicht van zorgorganisaties aangekondigd. Hiermee is het voor bestuurders en toezichthouders van groot belang om te weten hoe de governance van hun zorgorganisatie ervoor staat. Met de online Governance in Control Scan krijgen zorgorganisaties na het invullen van een twintigtal vragen direct een indicatie hoe het met de governance binnen de zorgorganisatie is gesteld. In een beknopt rapport worden de belangrijkste uitkomsten besproken en suggesties ter verbetering aangereikt.

Totdat de code is herzien, vormt de Zorgbrede Governancecode 2010 het uitgangspunt voor de Governance in Control Scan. Hoewel de Zorgbrede Governancecode geen wettelijke regels bevat, is de naleving van deze code niet vrijblijvend. Brancheorganisaties hebben de toepassing van deze code als lidmaatschapsverplichting opgenomen. Bovendien stellen veel zorgverzekeraars voor contractering de eis dat de zorgaanbieder de Zorgbrede Governancecode naleeft.

Bewustwording in bestuurskamers

Fenna van Dijk, partner ondernemingsrecht en hoofd Team Gezondheidszorg bij Kennedy Van der Laan:

“We merken dat bestuurders en toezichthouders zich vaak nog onvoldoende realiseren hoe belangrijk het is om governance binnen de zorgorganisatie goed op orde te hebben. Met deze online scan willen we de bewustwording in bestuurskamers vergroten en direct een handreiking bieden om te checken hoe de governance is ingebed. Dit is van groot belang nu het toezicht wordt verscherpt.” De specialist in governance vervolgt: “Vanzelfsprekend is het naleven van de regels alleen niet voldoende voor goed bestuur en toezicht. Het gedrag van bestuurders en toezichthouders is minstens zo bepalend. Hierbij is een open cultuur waarin bestuurders aanspreekbaar zijn en verantwoording nemen zeer belangrijk.”

Kennedy Van der Laan biedt de Governance in Control Scan kosteloos online aan via governance.rechtindezorg.nl.

Stap voor stap naar goede governance

De scan is het eerste onderdeel van een totaaloplossing voor het op orde brengen van governance in de gezondheidszorg. Mocht een zorgorganisatie verbeterpunten hebben met betrekking tot governance, dan biedt Kennedy Van der Laan de Governance in Control Review aan. Dit is een inventarisatie van de huidige structuur die resulteert in een plan van aanpak om de governance te verbeteren en implementatie daarvan. De Review kan worden aangevuld met een programma op het gebied van cultuur en gedrag waardoor de governance binnen de zorgorganisatie gaat leven. Dit wordt aangeboden in de maatwerkoplossing Governance in Control Solution.

Deel via:

Over de AUTEUR

Redactie Juridisch Actueel

Artikelen van de redactie Juridisch Actueel kunnen afkomstig zijn van verschillende auteurs of bestaan uit ingezonden bijdragen.

Reageren is niet mogelijk.