Samsung slachtoffer eigen succes

0

Samsung wordt in kort geding gedaagd door de Consumentenbond omdat fabrikant tekort zou schieten in het uitbrengen van software updates voor het Android besturingssysteem van haar oudere toestellen. Eveneens zou Samsung verzuimen om consumenten voldoende te informeren over de houdbaarheid van haar toestellen. Aldus heeft directeur Bart Combée van de Consumentenbond gisteren bekend gemaakt.

De Consumentenbond verwijt naast Samsung ook andere leveranciers van Androidtoestellen dat zij in gebreke blijven om te voldoen aan de informatieplicht en zorgplicht. De Consumentenbond stelt  dat de aanbieders van smartphones met een Android besturingssysteem tenminste gedurende een termijn van twee jaar de toestellen van updates moet voorzien.

De Consumentenbond heeft op haar website de achtergrond van de stap naar de kortgeding rechter toegelicht. De procedure komt niet uit de lucht vallen. In juli 2015 is de Consumentenbond de campagne ‘Updaten!‘ gestart om fabrikanten te bewegen tot meer transparantie en het leveren van de noodzakelijke updates. Die actie heeft tot zover onvoldoende resultaat opgeleverd. Daarom stapt die de Consumentenbond nu naar de rechter.

Waarom Samsung?

De Consumentenbond richt zich primair op Samsung om de reden dat deze leverancier de marktleider van Android telefoons in Nederland is. Afgezien van deze op het eerste oog kennelijk gemakkelijke weg, is de keuze opmerkelijk omdat Samsung toestellen niet direct aan consumenten verkoopt, noch zij als de ontwikkelaar van het besturingssysteem Android geldt. Voor wat betreft de vermeende schending van de informatieplicht en zorgplicht zou het eerder voor de hand liggen om de verkooppunten te dagen. Retailers geven immers de voorlichting aan consumenten.

En waarom niet Google?

De klacht van de Consumentenbond is illustratief. Android is slachtoffer van haar eigen succes. Beter gezegd, Google; zij biedt Android aan als open source besturingssysteem. Iedereen die het wil kan het gebruiken en naar eigen inzichten aanpassen. En deze fragmentatie is precies het probleem. Google publiceert periodiek cijfers over de fragmentatie van het Android gebruik. Deze cijfers laten zien dat het gros van alle actieve Android devices niet up-to-date zijn en daarmee kwetsbaar zijn voor gevaarlijke beveiligingslekken.

Google tracht al langere tijd de fragmentatie van Android aan te pakken door meer eisen te stellen aan het gebruik van het besturingssysteem. Daarin is zij tot op heden weinig succesvol. Met geen mogelijkheid slaagt Google erin om eigenaren van smartphones gedurende 2 jaar van updates te voorzien naar de nieuwste Android versie. Fabrikanten – waaronder Samsung – blijven stelselmatig Android naar eigen inzicht en behoefte aanpassen. Om deze reden is het onmogelijk voor Google om updates voor Android uit te brengen die werken op alle smartphones die draaien op een Android besturingssysteem. Hier komt de rol van de aanbieder van toestellen om de hoek. Het is dus niet onlogisch dat de Consumentenbond zich richt tot Samsung.

Publiek geheim

Het is aldus een publiek geheim dat de houdbaarheidsdatum van toestellen met een Android besturingssysteem veel beperkter zijn dan Apple’s iOS dan wel toestellen met een Windows- of ander besturingssysteem. Waar de Consumentenbond Samsung en andere aanbieders gebrek aan transparantie en een schending van de zorgplicht verwijt, is het de vraag of die argumenten hout snijden.

Samsung kan het verweer voeren dat het een feit van algemene bekendheid is dat de oudere toestellen snel over de technische houdbaarheidsdatums zijn en in redelijkheid niet meer van haar kan worden verlangd dan zij nu aan inspanning levert.  Van de consument mag immers ook worden verwacht dat deze niet te lichtvaardig tot een aankoop besluit en enig onderzoek doet.

Consumenten kopen willens en wetens een toestel dat al enige tijd op de markt is en de prijs van een dergelijk toestel is bij aanschaf veelal de doorslaggevende factor.  De ontwikkelingen in de smartphone-wereld staan ook bepaald niet stil. De toepassingsmogelijkheden groeien met de dag, de wensen van gebruikers eveneens en daarmee ook de eisen die worden gesteld aan smartphones. Al die mogelijkheden vertalen zich uiteindelijk in de beperkingen van het besturingssysteem en de mogelijkheden tot het uitbrengen van een update of de noodzaak tot een upgrade. Met al die wetenschap is het de vraag of het niet een gecalculeerd risico is dat op enig moment een verouderd toestel niet meer wordt voorzien van updates.

Juridisch een interessante zaak. Of de rechter bereid is om zich in kort geding over de kwestie uit te laten en het spoedeisende karakter hiervan ziet zal volgende maand blijken. De zaak staat gepland voor 16 februari 2016.

Deel via:

Over de AUTEUR

Edward Lich

Ondernemer | interim-jurist en manager | focus op legal managment en commerciële contracten | Netwerker en verbinder | Geïnteresseerd in technologische ontwikkelingen en de praktisch toepassing |Volgt trends

Reageren is niet mogelijk.