Rabobank sluit aan bij herstelkader rentederivaten

0

Rabobank heeft vandaag bekend gemaakt dat zij zich toch aansluit bij het herstelkader van de Derivatencommissie.

Dit besluit volgt nadat de bank aanvankelijk , na het openbaren van het herstelkader nog aangaf zich te beraden op het rapport. Zij  geeft in haar persbericht aan haar verantwoordelijkheid te willen nemen om een bijdrage te leveren aan een snelle oplossing van de problematiek. Het gegeven dat dossier het herstelkader op brede maatschappelijke steun kan rekenen is medebepalend voor de Rabobank.

Na het openbaren van het rapport heeft de bank intensief overleg gevoerd met de verschillende belanghebbenden. Rabobank geldt als de grootste speler in dit dossier met circa 9000 klanten en 11.000 rentederivaten. Het besluit om zich aan te sluiten bij het kader is genomen met het oog op de belangen van de klanten van Rabobank met een rentederivatencontract. Met de het herstelkader krijgen klanten van de bank zo snel mogelijk duidelijkheid. Als coöperatieve bank verzekerd van intern draagvlak voor haar besluit. Rabobank is afhankelijk van de lokale Rabobanken en bij de hoogste vertegenwoordiging van de leden van de bank.

De voorzitter van de raad van bestuur, Wiebe Draijer:

“Rabobank laat hiermee zien mee te willen werken aan een snelle oplossing voor haar klanten. Rentederivaten voorzien in een behoefte om renterisico af te dekken. Toch is dit in het verleden niet altijd goed gegaan. We zullen de herbeoordeling van de rentederivatencontracten aanpakken op een manier die men mag verwachten van een coöperatieve maatschappelijke bank. Door ons aan te sluiten bij dit kader laten we een slepend onderwerp uit het verleden als sector achter ons. ” 

De bank verwacht dat de herbeoordeling van de rentederivatencontracten overeenkomstig het herstelkader naar verwachting tot medio 2017 zal duren. Klanten met een rentederivaat worden hierover nader geïnformeerd.

 

 

Deel via:

Over de AUTEUR

Redactie Juridisch Actueel

Artikelen van de redactie Juridisch Actueel kunnen afkomstig zijn van verschillende auteurs of bestaan uit ingezonden bijdragen.

Reageren is niet mogelijk.