Privacy statement

JuridischActueel.nl gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens worden gerespecteerd en zorgvuldig verwerkt en beveiligd conform de Wet bescherming persoonsgegevens. In deze verklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens JuridischActueel verzamelt en gebruikt, alsmede met welk doel.

Doel verwerking van gegevens

JuridischActueel verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die rechtstreeks door een bezoeker worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan JuridischActueel worden verstrekt. De gegevens die Infovester verkrijgt doordat een bezoeker een aanmeld- of contactformulier invult, worden bewaard voor zover dat noodzakelijk is voor de diensten die aan bezoekers worden verleend.

Inzage en verwijderen

Op verzoek kan een ieder inzage krijgen in zijn persoonsgegevens. Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U kunt ook zelf vragen om wijziging of verwijdering van gegevens. Informatie over persoonsgegevens alsmede verzoeken tot verwijdering kunnen worden gericht aan JuridischActueel via de contactpagina.

Registratie account

Om gebruik te kunnen maken van de faciliteiten dient een bezoeker zich registreren. Na registratie bewaart JuridischActueel de opgegeven persoonsgegevens voor het doel waarvoor bezoeker deze heeft verstrekt.

JuridischActueel zal de gekoppelde persoonlijke gegevens niet verstrekken aan derden, tenzij daartoe een wettelijke plicht bestaat.

Bezoek website

JuridischActueel houdt de algemene bezoekgegevens van de website bij middels Piwik. Deze gegevens bestaan uit het IP-adres van een bezoekende pc, het tijdstip waarop een pagina wordt bezocht en de browersgegevens van de bezoeker. Deze  gegevens worden uitsluitend geregistreerd en gebruikt voor statistische doeleinden, waaronder een analyse van bezoekgedrag. Deze gegevens worden uitsluitend in in geanonimiseerde vorm gebruikt. Met het gebruik beogen wij de functionaliteiten van deze website te verbeteren.

Cookies

JuridischActueel maakt op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd. De browser van de device  waarmee u deze site bezoekt slaat het bestand op. De opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers worden teruggestuurd.  JuridischActueel gebruikt cookies louter functioneel, bijvoorbeeld om uw voorkeuren te onthouden. U kunt cookies uitzetten via uw browser. Houdt u er wel rekening mee dat het

Social media

Deze website bevat buttons die de bezoeker in staat stellen om pagina’s te delen via social media, zoals bijvoorbeeld Twitter, Linkedin, Google+, etc.., wanneer u daarop ingelogd bent. De code voor deze buttons worden geleverd door de desbetreffende aanbieders. Met de code wordt tevens een cookie geplaatst door deze aanbieders. Voor de cookies die de social media plaatsen en de data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. De verklaringen wijzigen met regelmaat. JuridischActueel heeft hierop geen invloed.

Profielpagina

Op JuridschActueel krijgt gebruiker met het voltooien van het registratieproces een persoonlijke pagina.

Verwijderen profiel

Gebruiker kan het profiel zelf verwijderen in het menu van JuridischActueel. Gebruiker kan het profiel en ook verwijderen door hiertoe een verzoek in te dienen via en daarvoor een e-mail te sturen. Op de pagina contact vindt u daartoe de noodzakelijke gegevens. Hierbij dient u wel uw inlognaam bekend te maken en aan te geven dat u het volledige profiel wilt laten verwijderen.