Privacy, innovatie en internet of things

0

Op 1 april vond het congres Privacy and Innovation plaats. De volledige titel ‘Privacy and Innovation – The way forward in a word of social media, big data and internet of things. ‘Een evenement ter gelegenheid van de 30ste verjaardag van eLaw, Center for Las and Digital Technologies. Onder de sprekers, professor Tal Zarky, Europees parlementslid Marietje Schaake en privacy-voorvechters Jacob Kohnstamm en Aral Balkan.

Met name de privacy-voorvechters plaatsten een kritische noot,  een waarschuwing voor wat betreft social media, big data en the internet of things. Geen nieuw geluid, maar weer een moment van bezinning.

The Camera Panopticon

The Camera Panopticon is de titel van het betoog Aral Balkan. Een aanrader voor een ieder; ook voor de mensen die niet onder een steen hebben geleefd en zijn onderliggende boodschap al kennen. Op laagdrempelige en bijna hilarische manier weet hij zijn publiek mee te nemen. Van Orwell en Huxley, naar de uitleg die social media geven aan Privacy en het misbruik van onze data door Google, Facebook en andere data gedreven ondernemingen. Hij waarschuwt voor start-ups, met name zij die gebruik maken van big data en zwaar leunen op venture capital. Aral Balkan bestempelt ze als gesubsidieerde bedrijven.

Voor wie geïnteresseerd is, is ter lering en vermaak de volgende video. Helaas niet de keynote van het e-Law congres, maar in grote lijnen hetzelfde verhaal.

Ethisch zakendoen

Niet genoemd, maar een bedrijf dat zeker een voorbeeld kan nemen aan het betoog is Amazon, met hun nieuwe product Echo (of moeten we ‘haar’ Alexa noemen?). Of wat te denken van de nieuwe Smart-TV van Samsung die alle persoonlijke gesprekken afluistert met de spraaksturing. Een toevallige ontdekking van The Daily Beast 1)Shane Harris, the Daily Beast – Your Samsung Smart TV IS spying you, basically  Samsung zag zich na deze publicatie genoodzaakt om klanten officieel te waarschuwen voor deze feature van de tv. Het advies dat Samsung haar klanten meegeeft; zet de functie uit! 2)Samsung Global Privacy Policy – SmartTV Supplement

We kunnen massaal vallen over het moreel kompas van bankiers, toezichthouders bij banken en kritiek hebben op de toegevoegde waarde van de bankierseed, maar is de bedreiging van privacy, big data ondernemingen en het ‘internet of things’ niet minstens zo groot. Deze voorbeelden zijn maar het topje van de ijsberg.

Privacy-voorvechters pleiten voor fundamentele rechten die de bescherming op de persoonlijke levenssfeer waarborgen. In de basis gaat het hier steeds om de vraag welke middelen ingezet kunnen worden om onethisch gedrag tegen te gaan. Verdient het aandacht en inzet van de overheid om de onwetende of te nonchalante consument te beschermen? Of wordt privacy in toenemende mate een uniek verkoopargument en biedt het bedrijven juist kansen, door de bescherming van persoonlijke gegevens in de kernwaarden van de onderneming op te nemen.

Aral Balkan sluit zijn keynote af met een oproep om na te denken over de producten die we maken en de vraag te stellen of die producten onze mensenrechten en fundamentele vrijheden beschermen. 3)Meer over Aral Balkan op zijn site Ind.ie 

Voetnoten   [ + ]

1. Shane Harris, the Daily Beast – Your Samsung Smart TV IS spying you, basically
2. Samsung Global Privacy Policy – SmartTV Supplement
3. Meer over Aral Balkan op zijn site Ind.ie 
Deel via:

Over de AUTEUR

Edward Lich

Ondernemer | interim-jurist en manager | focus op legal managment en commerciële contracten | Netwerker en verbinder | Geïnteresseerd in technologische ontwikkelingen en de praktisch toepassing |Volgt trends

Reageren is niet mogelijk.