Novag: 150.000 mensen ten onrechte een arbeidsongeschiktheidsuitkering

0

Afgelopen donderdag meldden diverse media dat ongeveer 150.000 mensen een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen terwijl ze daar helemaal geen recht op hebben. Men zal zich afvragen hoe dit mogelijk is.

De kern van het probleem is dat het UWV in tegenstelling tot vroeger arbeidsongeschikten niet meer periodiek herkeurt. Dat gebeurt alleen als het UWV daartoe aanleiding ziet of op verzoek van de werkgever. Volgens Wim van Pelt, de voorzitter van de vakbond van de verzekeringsartsen (Novag) levert dat veel te weinig herkeuringen op waardoor 150.000 mensen ten onrechte een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen.

Wat merkwaardig hieraan is dat het UWV onderworpen is aan een rechtmatigheidstoets. Dat wil zeggen dat uitkeringen rechtmatig moeten worden toegekend. Dit valt moeilijk te rijmen met dit nieuwsbericht. Het probleem is dat het UWV maar een beperkte capaciteit heeft om herkeuringen uit te voeren. Zo zullen er dit jaar 32.000 beoordelingen plaats vinden wat volgens Wim van Pelt veel te weinig is. Veel arbeidsongeschikten worden namelijk helemaal niet herkeurd. Dat kan betekenen dat inmiddels herstel heeft plaatsgevonden terwijl de uitkering op het oude niveau doorloopt. Zo wordt het voorbeeld genoemd van iemand die eenmalig een operatie moet ondergaan, vervolgens revalideert en op enig moment weer volledig arbeidsgeschikt is. Hier is kennelijk sprake van het bewust kiezen voor een ‘sobere’ uitvoering terwijl de extra kosten die dit oplevert niet in verhouding staan tot de besparingen op de uitvoering. Die extra kosten komen vervolgens op het bord van werkgevers te liggen.

 Werkgever financieren de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen via premies van het UWV of betalen de uitkeringen zelf als ze eigen risicodrager zijn. In dat laatste geval wordt een private verzekering gesloten en betalen daarvoor een premie. Meer arbeidsongeschiktheidsuitkeringen betekent een hogere premie bij het UWV of bij de verzekeraar.

Wat kunnen werkgevers doen om te voorkomen dat ze van dit systeem de dupe worden? Het meest effectief is het voorkomen van arbeidsongeschiktheid door een actief verzuim- en re-integratiebeleid. Als dat niet lukt is het verstandig dat de werkgever laat beoordelen of bezwaar moet worden gemaakt tegen de arbeidsongeschiktheidsbeschikking. Heeft de werkgever te maken met premiedifferentiatie dan is het verstandig om te laten beoordelen of de premie wel juist is vastgesteld. Het UWV maakt daarbij namelijk regelmatig fouten. Als een arbeidsongeschiktheidsuitkering eenmaal is toegekend ligt de re-integratieverantwoordelijkheid bij het UWV. De werkgever staat dan ‘buiten spel’. Als eigen risicodrager heeft de werkgever daarentegen zelf de regie bij re-integratie en kan zich laten bijstaan door gespecialiseerde partijen en/of de verzekeraar. Tijdens het re-integratieproces zal duidelijk worden wanneer het zinvol is om een herkeuring aan te vragen.

Deel via:

Over de AUTEUR

Ton Breitenfellner

mr. A.J.H. (Ton) Breitenfellner heeft Economie, Sociaal Zekerheidsrecht en Financieel Recht (Erasmus Universiteit Rotterdam) gestudeerd. Met ruim 30 jaar ervaring binnen de publieke én de private Sociale Zekerheid is hij breed georiënteerd op alle aspecten die direct of indirect te maken hebben met de Sociale Zekerheid. Ton is gespecialiseerd in onderwerpen die op het snijvlak liggen van Sociale Zekerheid, Arbeidsrecht, HRM, Financieel recht en Accountancy en publiceert hier regelmatig over. Hij stelt zijn expertise ter beschikking aan professionals die zelf werkzaam zijn binnen de Sociale Zekerheid of daarmee raakvlak hebben. Naast jurist en adviseur Sociale Zekerheid is Ton bestuurslid van de Stichting NPVL (Nationaal Platform Verzuim en Letselschade). Ook is hij als auteur verbonden aan diverse media van onder meer Kluwer en SDU en is hij docent en (gast)spreker.

Reageren is niet mogelijk.