Nieuw voorbeeldreglement OR

0

Vandaag heeft de SER – Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) het nieuwe Voorbeeldreglement ondernemingsraden (OR) aan SER-voorzitter Mariëtte Hamer overhandigd. Dit gebeurde tijdens de laatste vergadering van CBM onder leiding van commissievoorzitter Ferdinand Grapperhaus.

Het bevorderen van medezeggenschap in ondernemingen is een van de wettelijke taken van de Sociaal-Economische Raad (SER). De SER ontwikkelt in dat verband een aantal informatieve publicaties, waaronder het Voorbeeldreglement OR.

De nieuwe versie van het Voorbeeldreglement OR is een herziene en geactualiseerde versie van de uitgave van 2010. In de nieuwe versie van het  Voorbeeldreglement OR zijn alle relevante wetswijzigingen verwerkt. Het reglement sluit ook beter aan bij de praktijk van een OR.

Het nieuwe Voorbeeldreglement OR is niet meer dan een leidraad en biedt een handvat voor ondernemingsraden bij het opstellen van een reglement dat voldoet aan wettelijke vereisten. Hierin worden onder meer de bepalingen uit de Wet op de ondernemingsraden verduidelijkt.

Downloaden

Een ieder kan het Voorbeeldreglement OR downloaden. Het document is te vinden op deze website van de SER. De website bevat naast het Voorbeeldregelement OR tevens nieuwe modellen voor het opstellen van eigen reglementen en instellingbesluiten. Later dit jaar wordt ook de Leidraad personeelsvertegenwoordiging bijgewerkt en toegevoegd aan de website.

Deel via:

Over de AUTEUR

Redactie Juridisch Actueel

Artikelen van de redactie Juridisch Actueel kunnen afkomstig zijn van verschillende auteurs of bestaan uit ingezonden bijdragen.

Reageren is niet mogelijk.