Loonverplichting volgens Nederlandse CAO voor buitenlandse chauffeurs

0

Transportbedrijf Van den Bosch uit Erp moet tien buitenlandse chauffeurs achterstallig loon uitbetalen conform de Nederlandse cao-normen. Dat is gisteren bepaald door de rechtbank in Den Bosch.1)ECLI:NL:RBOBR:2015:18

De chauffeurs werkten reeds gedurende enkele jaren voor het in opdracht van het transportbedrijf. Zij ontvingen hiervoor een loon naar Hongaarse maatstaven. Het transportbedrijf is hiervoor gedaagd door FNV Bondgenoten, zoals eerder 2)Zie bericht: Hongaarse chauffeurs protesteren tegen misstand bekend gemaakt.

De Hongaarse chauffeurs claimden dat zij door de Nederlandse onderneming werden ingehuurd en derhalve conform de CAO dienen te worden betaald. Op deze claim volgde ontslag. De chauffeurs hebben hierop een vordering wegens achterstallig loon ingediend. Nu de rechtbank de chauffeurs in het gelijk heeft gesteld kan dit een kostbaar verhaal worden. Het verschil tussen het Hongaarse loon en de Nederlandse norm bedraagt al snel een factor 7.

De directie van de onderneming heeft in diverse media al laten weten dat zij zich niet neerlegt bij het tussenvonnis en in hoger beroep gaat. Zij heeft een verschil van inzicht over toepasbaarheid van de Europese detacheringsrichtlijn.

Dat het hier om complexe materie gaat laat ook deze tussenuitspraak zien. De rechter stelt vast dat geen sprake is van een contractuele arbeidsrelatie met de Nederlandse entiteit van de onderneming, noch dat sprake is van een schijnconstructie. Niettemin komt de rechtbank tot het oordeel dat volgens de detacheringrichtlijn de chauffeurs recht hebben op het loon volgens de Nederlandse normen.

Voetnoten   [ + ]

Deel via:

Over de AUTEUR

Redactie Juridisch Actueel

Artikelen van de redactie Juridisch Actueel kunnen afkomstig zijn van verschillende auteurs of bestaan uit ingezonden bijdragen.

Reageren is niet mogelijk.