Kifid opent online klachtenloket Mijn Kifid voor consumenten

0

Met ingang van 8 juli 2015  is het nieuwe online klachtenloket Mijn Kifid geopend. Consumenten kunnen vanaf vandaag klachten tegen banken, verzekeraars, vermogensbeheerders en andere financiële dienstverleners langs deze weg indienen. Kifid handelt de klachten vervolgens volledig online af.

Deze nieuwe service van het Financiële Klachteninstituut sluit aan bij de Europese richtlijn voor alternatieve geschillenbeslechting (ADR).[1] In het najaar worden ook de financiële dienstverleners aangesloten op Mijn Kifid.

Mijn Kifid, een digitaal dossier. Hoe werkt het?

Om gebruik te kunnen maken van Mijn Kifid gaan consumenten via de website Kifid.nl naar Mijn Kifid. In Mijn Kifid moet de consument zich registeren. Dat kan door het aanmaken een persoonlijk account. Na registratie kunnen consumenten een geschil met hun financiële dienstverlener melden via het online klachtenformulier. Tot slot kunnen zij via het portaal alle gevraagde stukken uploaden.

Na registratie kan de consument de behandeling van de klacht volledig in Mijn Kifid blijven volgen. Kifid informeert de consument namelijk tijdens de behandeling van de klacht automatisch over status en wijzigingen. In het webportaal zijn onder meer algemene meldingen, e-mails en digitale brieven van de behandelaar van het dossier terug te vinden.

Voordelen

Het indienen van een klacht en versturen van stukken via Mijn Kifid gaat sneller, werkt makkelijker en is efficiënter, zowel voor consumenten als voor Kifid. De gewenste informatie komt op direct bij de juiste persoon terecht. Ook kunnen consumenten snel en gemakkelijk online aanvullende dossierstukken indienen.

Er is meer veranderd

Naast het open stellen van het online klachtenloket heeft Kifid meer verbeteringen doorgevoerd. Ook de website van het Financiële Klachteninstituut, Kifid.nl, is verbeterd. Zo kunnen consumenten vanaf heden met een sneltest bekijken of de klacht die zij hebben bij Kifid behandelbaar is

Eerst klagen bij de financiële dienstverlener

De procedure voor het klachtenloket verandert niet. De consument moet eerst proberen om het geschil met de financiële dienstverlener zelf op te lossen. Als blijkt dat het geschil niet samen met de financiële dienstverlener kan worden opgelost, kan de consument bij Kifid terecht.

Kifid blijft het namelijk uitermate belangrijk vinden dat de consument eerst met de financiële dienstverlener in gesprek gaat en de kans krijgt het gerezen probleem zelf op te lossen. Kifid biedt consumenten daartoe allerlei hulpmiddelen. Zo kunnen zij op de website een leidraad vinden voor het schrijven van een klachtbrief.

Facultatief

Het gebruik van Mijn Kifid is facultatief. De bestaande methode voor klachtindiening blijft voorlopig in stand. De consument mag, zoals voorheen, zelf een klachtbrief per post indienen. Kifid scant vervolgens het klachtenformulier en alle documenten zelf en blijft dan per post communiceren met consument. De digitale route via Mijn Kifid heeft de voorkeur. Voor consumenten heeft digitale dossier via Mijn Kifid duidelijk administratieve voordelen.

 


[1] Staatsblad 2015, 160 – Wet van 16 april 2015 tot implementatie van de Richtlijn 2013/11/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG en uitvoering van de Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG (Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten)

 

Deel via:

Over de AUTEUR

Redactie Juridisch Actueel

Artikelen van de redactie Juridisch Actueel kunnen afkomstig zijn van verschillende auteurs of bestaan uit ingezonden bijdragen.

Reageren is niet mogelijk.