Kifid loket of de alternatieven?

0

Afgelopen maandag heeft Kifid een loket gelanceerd voor MKB-ondernemers die het schip zijn ingegaan met rentederivaten. De grote vraag is nu; hoe verder als ondernemer? Klagen bij de bank en vervolgens door naar Kifid, op voorhand al constateren dat het loket geen toegevoegde waarde biedt, aansluiten bij een belangenorganisatie of toch maar die gespecialiseerde advocaat inschakelen?

De weg via het Kifid is met waarborgen omkleed, maar kent drempels, een aantal plafonds en valkuilen. Hierover is in dit bericht van afgelopen dinsdag genoeg opgemerkt.

Peanuts and monkeys

Dan de belangenorganisatie. Op het oog bieden zij aanlokkelijke perspectieven. Eendracht maakt macht, no cure-no pay, zelfbenoemde deskundigen; maar bedenk dat ieder voordeel een nadeel heeft.

Het circus dat wordt opgebouwd rond de renteswaps vertoont tal van parallellen met de aandelenleasekwesties en de woekerpolis-affaire. In die kwesties was te zien dat verwachtingen van aangesloten bij een belangenorganisatie lang niet altijd zijn waargemaakt door zogenaamde belangenbehartigers. Waar zij financiële instellingen een gebrek aan transparantie verweten, bleek dat diezelfde vertegenwoordigers er een schimmige kostenstructuur op na hielden of business modellen hanteerden die niet houdbaar waren. Dat alles met het gevolg dat klanten in de kou bleven staan en het vertrouwen in de sector nog verder werd ondermijnd. In enkele gevallen is het zelfs zover gegaan dat de belangenbehartigers noodgedwongen de deuren moeten sluiten en de aangesloten gedupeerde kon fluiten naar zijn bijdrage.1)Denk bijvoorbeeld aan het faillissement van stichting Beursklacht en Beursklacht BV Anderen staakten halverwege de rit. In dat kader mag Lakeman met zijn Stichting Hypotheekleed niet onvermeld blijven.

Hij luidde bij DSB bank weliswaarde noodklok, maar vertrok vervolgens stil via de achterdeur. Alleen de Volkskrant wist bij het opheffen van de Stichting Hypotheekleed de vinger op de zere plek te leggen: 2)Volkskrant 22-2-2013 – Lakeman stopt actie slachtoffers DSB-debacle

 “….Volgens Lakeman betalen de curatoren nu 500 miljoen. Allemaal dankzij hem.

 Maar de oude persberichten op zijn website vertellen een ander verhaal. In januari 2010 claimde hij nog 2,8 miljard. Later dat jaar zegde hij de onderhandelingen met curatoren op. In een bericht van 22 september 2011 wordt het plan van curatoren nog neergesabeld. Die willen 350 miljoen uitkeren, grotendeels op woekerpolissen. Lakeman was zo boos dat hij alleen nog wilde procederen. Daarvan is nooit iets vernomen”.

Of Lakeman en andere belangenbehartigers inzake de rentederivaten het wel volhouden? De tijd zal het leren.

Bedenk voor aansluiting bij een belangenorganisatie altijd dat een collectieve regeling een afweging is van goede en kwade kansen. Het is (veelal) geen maatwerk en dat zal zich ook vertalen in een eventuele compensatie, ongeacht of die langs minnelijke weg of via de rechter tot stand komt. Kijk daarbij ook goed naar de kleine lettertjes; no cure-no pay constructies mogen aantrekkelijk lijken, maar sta ook stil bij de risico’s.

Advocaat

Er zijn tal van goede ter zake deskundige advocaten die gedupeerde ondernemers kunnen bijstaan in de complexe kwestie van rentederivaten. Naast het maatwerk is het grote voordeel van de inzet van een advocaat altijd dat de klachtprocedure, de onafhankelijk toetsing of de advocaat zijn werk goed heeft gedaan. Nadeel is mogelijk het prijskaartje, maar vergelijk dat ook eens met de uitkomst.

Herbeoordeling

Allerlei partijen die het beste met de gedupeerde ondernemer voor hebben, maar wie gaat die ondernemer nu echt helpen. Is het misschien zaak om de uitkomst af te wachten van de herbeoordeling, waarvan Kifid melding maakt?

Banken werken op dit moment in nauw overleg met de AFM aan een herbeoordeling van de lopende rentederivaten in het MKB. Hierbij wordt bekeken of het product passend is voor de klant en of de dienstverlening en informatieverstrekking bij afsluiten juist zijn geweest. Naar verwachting is deze herbeoordeling in de zomer 2015 gereed. Als een probleem wordt geconstateerd zal een financiële instelling een oplossing bieden aan de betreffende klant. Die herbeoordeling is geen oplossing voor reeds geleden schade. Een klant zal actie moeten ondernemen als hij gedupeerd is.

Voetnoten   [ + ]

1. Denk bijvoorbeeld aan het faillissement van stichting Beursklacht en Beursklacht BV
2. Volkskrant 22-2-2013 – Lakeman stopt actie slachtoffers DSB-debacle
Deel via:

Over de AUTEUR

Edward Lich

Ondernemer | interim-jurist en manager | focus op legal managment en commerciële contracten | Netwerker en verbinder | Geïnteresseerd in technologische ontwikkelingen en de praktisch toepassing |Volgt trends

Reageren is niet mogelijk.