Kan het aandelenkapitaal van een NV of BV worden volgestort in Bitcoins?

0

Bitcoin, ontstaan in 2009, is een virtuele betaaleenheid die het voor gebruikers mogelijk moet maken om geheel anoniem en kosteloos rechtstreeks betalingen aan elkaar te verrichten, zonder tussenkomst van derden zoals financiële instellingen en overheden. Voor de BV bepaalt artikel 2:178 lid 1 BW sinds 1 oktober 2012 dat de statuten het nominale bedrag van de aandelen vermelden. Lid 2 van artikel 2:178 BW bepaalt dat het nominale bedrag van de aandelen in een vreemde geldeenheid kunnen luiden. Voor de NV bepaalt artikel 2:67 lid 1 BW nog steeds dat de euro de verplichte geldeenheid van de aandelen is. Ook bij de NV kan de storting op de aandelen echter in vreemd geld worden gedaan.

Is de Bitcoin vreemd geld? Met ‘vreemd’ wordt buitenlands bedoeld. De Regeling functionele valuta, gebaseerd op artikel 7 lid 5 van de Wet op de vennootschapsbelasting, geeft een definitie van een andere geldeenheid: “geldeenheid van een Mogendheid waarvan de door de Europese Centrale Bank vastgestelde informatieve wisselkoers (…)”. Bitcoin is geen geldeenheid van een Mogendheid. Omdat de Bitcoin geen vreemde geldeenheid is, kan de Bitcoin niet gebruikt worden als nominale waarde in de statuten van de vennootschap.

Dat betekent echter niet dat de Bitcoin geen rol kan spelen in het vennootschapsrecht. Artikel 2:94a, lid 1 BW bepaalt ten aanzien van de NV dat het mogelijk is om de aandelen anders dan in geld vol te storten. Indien anders dan in geld op de aandelen wordt gestort, maken de oprichters een inbrengbeschrijving op van hetgeen wordt ingebracht, met vermelding van de daaraan toegekende waarde en van de toegepaste waarderingsmethoden. Omdat de waarde van de Bitcoin sterk fluctueert en er bovendien geen gereguleerde markt is, is het te betwijfelen of een accountant de verklaring als bedoeld in artikel 2:94a lid 2 zal willen afgeven. Artikel 2:204a BW bepaalt dat op de aandelen van de BV kan worden gestort anders dan in geld. De oprichter kan een beschrijving opstellen met de vermelding van de hoeveelheid te storten Bitcoins, de waarde ervan en de toegepaste waarderingsmethode. Ook een storting op aandelen na de oprichting kan op bovengenoemde wijze in Bitcoins worden gedaan.

Deel via:

Over de AUTEUR

Jean-Jacques Budé

Advocaat / corporate law / mergers & acquisitions / private equity / joint ventures / corporate litigation. - Gedreven / sportief / eigenzinnig / wijn / creatief / inspirerend / trotse vader / ondernemer / eten / voetbal / OK / innovatie / Grotius / kennis / M&A / onverschrokken / enthousiast / levensgenieter

Reageren is niet mogelijk.