Juridische innovatie; is een wereld zonder juristen denkbaar?

0

Of het nu gaat om juridische innovatie of marketing, om uiteenlopende redenen hebben in de afgelopen vijf jaar verschillende advocatenkantoren in Silicon Valley, New York en Boston gratis documenten aan start-ups ter beschikking gesteld om standaard juridische handelingen te verrichten. De motieven hiervoor verschillen nogal. Er zijn kantoren die uit oogpunt van marketing en klantenbinding kosteloos documenten verstrekken, maar ook met heel andere doeleinden; investeren of deelnemen in ontwikkelingen die niet te stoppen zijn of een voorsprong krijgen in die evolutie van de markt.

Ook aan de andere kant van de grote plas staan de ontwikkelingen niet stil; sterker in hoog tempo worden platformen gelanceerd die gevestigde orde verstoren, inspelen op de behoefte aan alternatieven voor dure kantoren, het ‘uurtje-factuurtje model’ aantasten of nog verder gaan.

Daniel Doktori, medewerker bij de start-up sectie van het New Yorkse kantoor Wilnerhale en mede-oprichter van het Harvard Law Entrepreneurship Project, heeft hierover een artikel gepubliceerd in Techcruch op basis van een onderzoek dat hij heeft gehouden onder diverse juristen die nauw betrokken zijn bij de veranderingen in de juridische markt in de VS. Juristen, oprichters van platformen in het juridische domein, maar ook een hoogleraar die de veranderingen in het landschap op de voet volgt. In het artikel komen verschillende partijen aan het woord die hun visie geven op de ontwikkelingen, hoe start-ups omgaan met juridische producten en welke gevolgen dat heeft voor de kantoren en de opkomende ondernemingen die zij bedienen.

Het artikel ‘What It Means When Law Firms And Startups Give Away Legal Documents’ is te vinden in Techcrunch en geeft een inkijkje in een aantal ontwikkelingen in de VS en speelt in op een vraag die zweeft tussen frustratie, nieuwsgierigheid en angst. 1)Techcrunch – What It Means When Law Firms And Startups Give Away Legal Documents  Het is denkbaar dat met het voortschrijden van de technologie geautomatiseerde systemen in staat zijn om grote hoeveelheden data te doorgronden en daaraan conclusie te verbinden die de traditionele vraag naar juridische diensten vervangen. Hoewel in Nederland sommigen een ander denkbeeld aanhangen is het minder waarschijnlijk dat technologie de gehele beroepsgroep zal doen verdwijnen, maar dat technologie impact heeft op de samenstelling van het spelersveld staat buiten kijf.

In de komende maanden zal JuridischActueel aandacht besteden aan de veranderingen die specifiek spelen in de Nederlandse markt en de gevolgen die daarmee gepaard (zullen) gaan.

Voetnoten   [ + ]

Deel via:

Over de AUTEUR

Redactie Juridisch Actueel

Artikelen van de redactie Juridisch Actueel kunnen afkomstig zijn van verschillende auteurs of bestaan uit ingezonden bijdragen.

Reageren is niet mogelijk.