Het document “Informatievoorziening op de consumentenmarkt voor energie”; een prettig doekje voor het bloeden….

0

Dat we in een rechtsstaat leven, zal een ieder blij mee zijn. Ik in ieder geval wel. Die rechtsstaat heeft zijn voordelen, maar ook nadelen. Het voordeel is dat een ieder (gelijke) rechten heeft met daaraan wel direct gekoppeld het nadeel dat het borgen van die rechten soms met veel complexiteit gepaard gaat. Het kan zelfs zo zijn dat die complexiteit zoveel nadelen oplevert dat daarmee het voordeel teniet wordt gedaan.
Dit klinkt natuurlijk wat abstract, maar met een voorbeeld kan ik duidelijk maken hoe dit in de praktijk werkt.

Implementatiewet Richtlijn Consumentenrechten
Per juni 2014 moeten bedrijven in Nederland voldoen aan de Implementatiewet Richtlijn Consumentenrechten. Deze wet is het resultaat van een (u raad het al) Europese Richtlijn die consumentenrechten tracht te borgen. Het doel van de richtlijn en de wet is alleen maar toe te juichen, namelijk een betere consumentenbescherming, maar als u de moeite neemt de wet eens door te lezen, dan zal het u duizelen. Na verloop van tijd en meerdere lezingen zal het u enigszins gaan dagen hoe het doel moet worden bereikt en uiteindelijk snapt u het.
Kortom, voor een strevenswaardig doel is een zeer complexe set regels opgesteld.

Regels toegepast in de praktijk
Als een lezer al moeite heeft een wet direct te doorgronden, hoe moet het dan met de implementatie van de wet in de praktijk? Het antwoord daarop is; moeizaam. Op basis van de wet moeten namelijk bij bedrijven die online contracten met consumenten aangaan veel interne klantprocessen, websites, programmatuur, databases, folders en noem maar op worden aangepast. Daarvoor is onder meer extra inzet van mankracht nodig. Deze inzet kost natuurlijk geld en de bedrijven zullen die kosten uiteindelijk doorbelasten aan hun klanten. Laten de klanten van die bedrijven nu net de personen zijn die geacht worden baat te hebben bij de Implementatiewet Richtlijn Consumentenrechten!

Te hoge prijs voor uw rechten?
Kortom, het borgen en beschermen van rechten van consumenten komt met een prijs, en het is de vraag of de consumenten – hadden zij geweten dat meer bescherming voor hen leidt tot een hogere prijs – zo enthousiast zouden zijn over de wet.

Goede oplossingen, maar achteraf
Voor de energiebedrijven die met consumenten zaken doen heeft de wet natuurlijk ook consequenties. In samenwerking met de ACM is de sector dan ook gekomen tot een handzaam en overzichtelijk document hoe een energieleverancier om dient te gaan met de wet. Met het schematisch overzicht dat hoort bij het document “Informatievoorziening op de consumentenmarkt voor energie”1)als te vinden via http://bit.ly/1sdz9ev wordt duidelijk gemaakt wie wat moet doen, waar en wanneer om compliant met de wet te zijn.

Een prettig doekje voor het bloeden…
Ondanks deze goede handreiking van de sector en de ACM moeten we onszelf toch wel de vraag stellen tot welke prijs wij willen gaan om zeer complexe en kosten veroorzakende systemen op te tuigen om (op zich) prijzenwaardige doelstellingen na te jagen. Doelstellingen die met kennis vooraf van de financiële consequenties wellicht toch niet zo prijzenswaardig zouden zijn geweest.

In dat kader is dan ook het document “Informatievoorziening op de consumentenmarkt voor energie” een doekje voor het bloeden. Nu het bloeden toch niet meer te voorkomen is, ben ik echter maar wat blij met dit doekje!

Voetnoten   [ + ]

1. als te vinden via http://bit.ly/1sdz9ev
Deel via:

Over de AUTEUR

Jan Albert Timmerman

Jan Albert Timmerman (1969) is oprichter van RenewabLAW. Voordat Jan Albert in 2013 met RenewabLAW startte, was hij actief als [interim] jurist in de energie sector (NUON, Alliander, DELTA, TenneT) en hightech sector (Philips). RenewabLAW is aangesloten bij de Nederlandse Wind Energie Associatie, Holland Solar, Nederlandse vereniging voor Energierecht en de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht. Jan Albert is voorzitter van de juridische en fiscale werkgroep van Holland Solar en mentor bij Rockstart Smart Energy Accelerator.

Reageren is niet mogelijk.