Goede relatie medezeggenschap en toezicht versterkt governance

0

De OR en RvC opereren nog te veel gescheiden van elkaar. Zo versterken ze elkaar niet, werken elkaar mogelijk zelfs tegen. Het is tijd om de relatie tussen or en RvC eens tegen het licht te houden. Want de or kan de bestuurder effectiever beïnvloeden wanneer hij het samenspel met de RvC beter beheerst.

Als lid van de ondernemingsraad ben je vooral met de bestuurder in gesprek. Een enkele keer per jaar ontmoet je een of meer commissarissen. Vraagje je wel eens af wat de raad van commissarissen (RvC) doet? Waar de raakvlakken zitten tussen or en RvC? Hoe de relatie met de RvC in te richten om de or-doelen beter te bereiken? Als adviseurs hebben wij het idee dat de or de bestuurder effectiever en efficiënter kan beïnvloeden wanneer hij het samenspel met de RvC beter beheerst.

De formele context

Op grond van art. 24 lid 2 WOR zijn bij de overlegvergaderingen een of meer commissarissen aanwezig – zonder dat de or daar om moet hoeven vragen. De overlegvergaderingen vinden ten minste tweemaal per jaar plaats en daarin bespreken partijen de algemene gang van zaken in de onderneming. Ook kunnen een of meer commissarissen aanwezig zijn bij de vergadering waarin

overleg wordt gepleegd over een voorgenomen besluit als bedoeld in artikel 25 lid 1 en bij de vergadering waarin het advies van de ondernemingsraad over zo’n voorgenomen besluit wordt uitgebracht (artikel 25, lid 4).

Hetzelfde geldt bij benoeming of ontslag vaneen bestuurder (artikel 30, lid 3). Bij toepasselijkheid van het zogenoemde ‘versterkte regime’ van de structuurregeling, geldt voor de or bovendien nog een recht van voordracht en/of aanbeveling van eenderde van de RvC-leden, het recht van bezwaar tegen de voordracht van een commissaris en kan de or een procedure tot ontslag van een commissaris beginnen.

 Bekijk en download het volledige artikel uit thema Or en toezicht van de Governance University:

Deel via:

Over de AUTEUR

Arthur Hol

Arthur Hol is direceur-eigenaar HRM College, partner/advocaat bij De Koning Vergouwen advocaten, partner/adviseur bij Governance University Advisory en programmadirecteur bij Governance University. Zijn multidisciplinaire achtergrond en werkervaring als advocaat en HR-manager bij bedrijven als Shell en KLM, hebben uiteindelijk mede tot de oprichting van HRM College geleid. Hij ziet het als uitdaging HRM vraagstukken vanuit verschillende disciplines te benaderen, om ze op die manier zo effectief mogelijk op te lossen. Arthur is sinds enkele jaren docent HRM / verandermanagement van de post-HBO Bedrijfskunde opleiding van Inholland Academy en is sedert 2011 verbonden aan de Governance University, mede als docent HRM / Goed Werkgeverschap voor Bestuurders en Commissarissen, met als specialisatie op governancegebied de werkgeversrol van RvC/RvT richting bestuur.

Reageren is niet mogelijk.