Gerechtvaardigd belang schotelverbod

0

Het gerechtshof Amsterdam heeft verhuurder Ymere in het gelijk gesteld en gelast dat een huurder zijn schotelantenne moet verwijderen. De huurder had ter zake een beroep gedaan op de vrije nieuwsgaring ex art. 6 EVRM.

Casus

In de slepende kwestie die al vanaf 2010 speelt, plaatste een huurder een schotelantenne op het Chicago-complex aan het IJ in Amsterdam. in strijd met het in de huurovereenkomst opgenomen schotelverbod. Ymere, vorderede daarop verwijdering. De huurder negeerde het schotelverbod en voerde verweer op basis van artikel 6 EVRM, het belang op vrije nieuwsgaring. Huurder stelde daartoe dat hij in het belang van opvoeding van zijn dochter voeling wilde houden met de Portugese taal en cultuur. Alleen door middel van de schotelantenne zou hij in staat zijn om Portugese tv-zenders te ontvangen.

Tussenarrest

In een tussenarrest van 5 november 2013 heeft het gerechtshof overwogen dat het behoefte heeft aan nadere inlichtingen over de vraag of er voor huurder een gelijkwaardig alternatief beschikbaar is voor de ontvangst van Portugeestalige zenders naast de ontvangst daarvan via de schotelantenne. Ymere heeft daarop tijdens een presentatie bij de gerechtelijke plaatsopneming aangegeven dat er verschillende mogelijkheden zijn om Portugeestalige programma’s te bekijken via internet.

Belangenafweging

De belangenafweging tussen het schotelverbod en het recht op de vrije nieuwsgaring, valt in het voordeel van de verhuurder uit. Het gerechtshof volgt Ymere omdat onder meer door middel van streaming via internet de huurder over gelijkwaardige alternatieven beschikt voor het bekijken van Portugeestalige televisieprogramma’s.

Bij de te maken belangenafweging neemt het hof voorts in aanmerking dat de geplaatste schotelantenne duidelijk zichtbaar is op de gevel van het gebouw. Dat gebouw is, zoals Ymere terecht heeft aangevoerd, gelegen op een beeldbepalende locatie aan het IJ en heeft, als oud havenpakhuis, een strakke architectuur. Deze strakke architectuur wordt doorbroken door de aanwezigheid van de schotelantennen, die daardoor als ontsierend kan worden ervaren. Ymere heeft derhalve een redelijk belang om zich op esthetische gronden te verzetten tegen de aanwezigheid van de schotelantenne.

Het gerechtshof kent aan het bezwaar van Ymere extra gewicht toe omdat ook  gebleken is dat na de plaatsing van de schotelantenne door huurder meerdere bewoners van het complex een schotelantenne hebben geplaatst. Het gerechtshof deelt de door Ymere geuite vrees voor precedentwerking.

Deze zaak toont weer eens aan dat een enkel schotelverbod niet voldoende is. Het arrest is te vinden in Rechtspraak 1)ECLI:NL:GHAMS:2014:5417

Voetnoten   [ + ]

Deel via:

Over de AUTEUR

Redactie Juridisch Actueel

Artikelen van de redactie Juridisch Actueel kunnen afkomstig zijn van verschillende auteurs of bestaan uit ingezonden bijdragen.

Reageren is niet mogelijk.