Betrouwbaarheid vergelijkingssites vergroten met gedragscode en keurmerk

0

Een viertal grote vergelijkingssites voor zorgverzekeringen zijn samen een ‘Keurmerk Objectief Vergelijken’ begonnen. Aan het keurmerk is een gedragscode gekoppeld. De initiatiefnemers willen hiermee de betrouwbaarheid van vergelijkingsites verhogen en consumenten beter informeren.

Onbetrouwbare vergelijkingssites

Het initiatief komt niet als verrassing. In 2014 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een onderzoek verricht naar de dienstverlening van de vijf grootste vergelijkingssites voor financiële producten. Op basis daarvan heeft AFM geconcludeerd dat de dienstverlening van vergelijkingssites toegevoegde waarde biedt, maar er zeker ruimte is voor verbetering. Hiervoor heeft de AFM aanbevelingen gedaan. Deze zijn onder meer: het afschaffen van een ‘betaalde’ top drie, een weergave van de daadwerkelijke premie en het niet standaard instellen van belangrijke variabelen zoals de hoogte van het eigen risico.

Voor een consument is het moeilijk vast te stellen welke websites voldoende objectief en betrouwbaar zijn en welke sites  niet voldoen. De AFM constateerde dat er vele andere vergelijkingssites zijn.  Die heeft zij enkel oppervlakkig bekeken. AFM stelde destijds vast dat bij die groep de kwaliteitsverschillen onder de dienstverleners groot zijn. Er zijn veel verkapte vergelijkingssites op de markt; websites waarop de bezoekers misleid worden doordat ze geen persoonlijke informatie inwinnen, maar direct een consument doorsturen naar een aanbieder en daarvoor een vergoeding ontvangen. AFM heeft bij die gelegenheid aangekondigd met name op te willen treden tegen advertentiesites’ die niet in het belang van de klant handelen.[1]

Keurmerk Objectief vergelijken

Het ‘Keurmerk Objectief vergelijken’ en daaraan gekoppelde gedragscode is een direct antwoord op de conclusies en aanbevelingen van de AFM. In de gedragscode zijn de kaders opgenomen voor betrouwbare vergelijkingsresultaten, transparante dienstverlening en klantgerichte advisering. Vergelijkingssites van zorgverzekeringen die het keurmerk willen voeren volgen een strenge selectieprocedure. De Stichting Keurmerk Objectief Vergelijken heeft de taak om te bepalen of voldaan wordt aan de eisen. Zij ziet ook toe op de naleving van de gedragscode.

De vergelijkingssites die het keurmerk voeren moeten borg staan voor de transparantie, onafhankelijkheid en betrouwbaarheid van de sites. De gedragscode beoogt zekerheid te bieden aan consumenten en indirect ook het vertrouwen in de markt te herstellen.

AFM

De AFM juicht het initiatief toe.

“De gedragscode voor vergelijkingssites voor zorgverzekeringen biedt goede en concrete handvatten om de dienstverlening in het belang van de klant te laten zijn. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) verwelkomt dan ook het initiatief van vier grote vergelijkingssites om te komen tot deze gedragscode. Ook andere vergelijkingssites kunnen de handvatten uit deze gedragscode toepassen op hun dienstverlening.”[2]

De AFM maakt wel kritische kanttekeningen. Zij stel dat het succes van de gedragscode staat of valt met de daadwerkelijke toepassing en de verwachtingen die consumenten hieromtrent hebben. Zij moedigt de markt aan om het initiatief te omarmen en soortgelijke initiatieven te ontwikkelen.

Wildgroei keurmerken

De oproep van de AFM is enigszins opmerkelijk gezien de relativerende kanttekeningen die zij zelf al plaatst en de wildgroei aan keurmerken. Zo laat alleen al de Keurmerkenwijzer van Milieu Centraal zien dat er ruim 18o keurmerken zijn op  het gebied van duurzaamheid. En dat is slechts één voorbeeld. Er zijn tal van keurmerken, bijvoorbeeld voor verpakkingen, voedingsmiddelen en goede doelen.  De laatste jaren wordt de roep om een antwoord op deze wildgroei dan ook steeds luider.


[1] AFM 18 nov 2014 – Onderzoek dienstverlening vergelijkingssites

[2] AFM 19 november 2015 – Gedragscode vergelijkingssites biedt goede handvatten om klantbelang centraal te stellen

Deel via:

Over de AUTEUR

Edward Lich

Ondernemer | interim-jurist en manager | focus op legal managment en commerciële contracten | Netwerker en verbinder | Geïnteresseerd in technologische ontwikkelingen en de praktisch toepassing |Volgt trends

Reageren is niet mogelijk.