Financiering Sociale Zekerheid: een schets op hoofdlijnen

0

Vanaf begin jaren negentig was het overheidsbeleid voor een groot deel gericht op het meer activerend maken van de sociale zekerheid. Bekende maatregelen in dat kader zijn de ‘Privatisering van de ZW, WIA en de Wet Bezava (Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters). Hét instrument om de sociale zekerheid meer activerend te maken, is het financieringssysteem. Via het financieringssysteem kunnen effectieve financiële prikkels bij (vooral) werkgevers worden gelegd om de sociale risico’s te beperken.

In deze bijdrage wordt uitgelegd hoe de financiering van de sociale zekerheid geregeld is. Waarom is dat interessant? Omdat veel bekende maatregelen een bewuste wijziging van de financiering bevatten met een specifiek doel: Inzicht in de financiering verschaft inzicht in die maatregelen.

Lees of download de bijdrage:

 

Deel via:

Over de AUTEUR

Ton Breitenfellner

mr. A.J.H. (Ton) Breitenfellner heeft Economie, Sociaal Zekerheidsrecht en Financieel Recht (Erasmus Universiteit Rotterdam) gestudeerd. Met ruim 30 jaar ervaring binnen de publieke én de private Sociale Zekerheid is hij breed georiënteerd op alle aspecten die direct of indirect te maken hebben met de Sociale Zekerheid. Ton is gespecialiseerd in onderwerpen die op het snijvlak liggen van Sociale Zekerheid, Arbeidsrecht, HRM, Financieel recht en Accountancy en publiceert hier regelmatig over. Hij stelt zijn expertise ter beschikking aan professionals die zelf werkzaam zijn binnen de Sociale Zekerheid of daarmee raakvlak hebben. Naast jurist en adviseur Sociale Zekerheid is Ton bestuurslid van de Stichting NPVL (Nationaal Platform Verzuim en Letselschade). Ook is hij als auteur verbonden aan diverse media van onder meer Kluwer en SDU en is hij docent en (gast)spreker.

Reageren is niet mogelijk.