EU vergroot transparantie

0

De Europese Commissie, onder leiding van Jean-Claude Juncker, heeft een nieuwe stap gezet in vergroten van de transparantie

Met ingang 1 december 2014 publiceert de Europese Commissie, alle contacten tussen commissarissen hun portefeuille medewerkers en directeuren-generaal met lobbyisten en belangenvertegenwoordigers. 1)Europese Commissie – Persbericht

Deze actie lijkt vooral een antwoord op de toegenomen bezorgdheid over de onderhandelingen in het kader van vrijhandelsverdragen; onder meer met de Verenigde Staten in het kader van trans-Atlantische handel en investeringen partnership (TTIP). 2)Illustratief is het burgerinitiatief Stop TTIP, waarbij ruim 200 maatschappelijke organisaties zijn aangesloten die zich onder andere afvragen of de eisen die Europa stelt aan bijvoorbeeld voedselveiligheid gehandhaafd kunnen worden, maar ook dat het verdrag regels bevat die een bedreiging zijn voor de democratie en de rechtsstaat.

Sinds de start van TTIP-gesprekken tussen de EU en de VS, is een verhitte discussie ontstaan over het evenwicht tussen de hoogst mogelijke graad van transparantie en de noodzakelijke vertrouwelijkheid.

Juncker heeft alvorens hij aan zijn taak als voorzitter begon in zijn politieke doelstellingen de intentie geuit tot meer transparantie bij de Commissie, met name in contact met lobbyisten en belangengroepen. Hij beoogt een verplicht lobbyistenregister voor alle drie EU-instellingen.

Frans Timmermans, heeft in zijn hoedanigheid van Vicevoorzitter, in een toespraak op 19 november jongstleden het Europees Parlement en de Raad opgeroepen om het goede voorbeeld te volgen.

Vraag is of een dergelijk initiatief en in een breder verband ook op nationaal niveau navolging zou moeten krijgen. Op nationaal niveau is bij lange na niet altijd transparant hoe wetgeving wordt geïnitieerd.

Voetnoten   [ + ]

1. Europese Commissie – Persbericht
2. Illustratief is het burgerinitiatief Stop TTIP, waarbij ruim 200 maatschappelijke organisaties zijn aangesloten die zich onder andere afvragen of de eisen die Europa stelt aan bijvoorbeeld voedselveiligheid gehandhaafd kunnen worden, maar ook dat het verdrag regels bevat die een bedreiging zijn voor de democratie en de rechtsstaat.
Deel via:

Over de AUTEUR

Edward Lich

Ondernemer | interim-jurist en manager | focus op legal managment en commerciële contracten | Netwerker en verbinder | Geïnteresseerd in technologische ontwikkelingen en de praktisch toepassing |Volgt trends

Reageren is niet mogelijk.