Emancipatie van de bestuurssecretaris

0

De bestuurssecretaris kan uiteenlopende taken hebben, maar de belangrijkste zijn ondersteuning van bestuur en toezicht, plus het bijdragen aan de jaarvergadering en aan het jaarverslag. Deze functie zal de komende tijd verder professionaliseren en de positie van de secretaris zal onafhankelijker worden, is de verwachting. Dit proces kan worden versterkt door de positie van de secretaris op te nemen in sectorale governancecodes en een beroepscode te ontwikkelen op basis van best practices. Dan kan de secretaris zich met recht het ‘corporate governance geweten’ van de organisatie noemen.

De bestuurssecretaris zal de komende tijd verder professionaliseren en diens positie zal onafhankelijker worden. Dit is de voornaamste conclusie van het onderzoeksrapport ‘De secretaris, functie of beroep? –de rol en positie van de Nederlandse bestuurssecretaris/ company secretary, nu en in de toekomst’ dat in juli van dit jaar door Stefan Peij is gepresenteerd. Het rapport geeft een actueel beeld van de ontwikkelingen rondom de (invulling van) de secretarisrol verbonden aspecten.

Bij veel ondernemingen of instellingen is een secretaris van de vennootschap/rechtspersoon (hierna ook: secretaris) aangesteld. Blijkens diverse onderzoeken vervult de secretaris, ook wel genoemd corporate secretary of bestuurssecretaris, een belangrijke rol bij de (corporate) governance van de betrokken rechtspersoon.

In het door PwC/NIVE in 2009 gepubliceerde rapport “Board room insider – Invloed en visie van de bestuurssecretaris op effectieve governance wordt de secretaris zelfs de “regisseur van het spel dat Corporate Governance heet” genoemd. Dit rapport stelt onder meer: “Vanuit zijn positie in de coulissen en zijn regierol heeft de secretaris als geen ander zicht op de kwaliteit van het ondernemingsbestuur, de manier waarop die kan worden verbeterd en de belemmeringen die daarbij een rol spelen. De secretaris ondersteunt in de praktijk immers zowel het bestuur als het intern toezicht en is in die positie direct betrokken bij het functioneren van de raad van bestuur (RvB), de raad van commissarissen (RvC) en de interactie tussen beide organen.”

Uit een onderzoeksrapport uit 2010, genaamd “Administrateur of chief governance offiicer; de rol van de secretaris in corporate governance’’ bleek dat de ondersteuning van de vergaderingen van de board door secretarissen als hun belangrijkste taak wordt gezien, in alle onderzochte landen. In laatstgenoemd onderzoek werd gebruik gemaakt van een internationale studie van het International Institute of Management Development (IMD) in samenwerking met een publicatie van Erismann-Peyer, Steger en Salzman (2008). Stefan Peij, verbonden aan de Governance University, waar sinds 2008 het programma ‘de Professionele Corporate Secretary’ wordt aangeboden- heeft in zijn onderzoek uit 2014 naar de rol van de secretaris met name voortgebouwd op het onderzoek Erasmus/Nive.

Bekijk of download het volledige artikel, gepubliceerd in Goed bestuur & toezicht:1)Goed bestuur & toezicht – 3 2014

 

Voetnoten   [ + ]

Deel via:

Over de AUTEUR

Arthur Hol

Arthur Hol is direceur-eigenaar HRM College, partner/advocaat bij De Koning Vergouwen advocaten, partner/adviseur bij Governance University Advisory en programmadirecteur bij Governance University. Zijn multidisciplinaire achtergrond en werkervaring als advocaat en HR-manager bij bedrijven als Shell en KLM, hebben uiteindelijk mede tot de oprichting van HRM College geleid. Hij ziet het als uitdaging HRM vraagstukken vanuit verschillende disciplines te benaderen, om ze op die manier zo effectief mogelijk op te lossen. Arthur is sinds enkele jaren docent HRM / verandermanagement van de post-HBO Bedrijfskunde opleiding van Inholland Academy en is sedert 2011 verbonden aan de Governance University, mede als docent HRM / Goed Werkgeverschap voor Bestuurders en Commissarissen, met als specialisatie op governancegebied de werkgeversrol van RvC/RvT richting bestuur.

Reageren is niet mogelijk.