Drones: versoepeling regels professioneel gebruik

0

De regels voor het professioneel gebruik van drones worden versoepeld. Dit voornemen heeft staatssecretaris Dijksma aan de Tweede Kamer op 11 maart jongstleden bekend gemaakt.

Met de voorgenomen versoepeling kan een beroepsmatige gebruiker van drones tot 4 kg ruim 11.000 euro besparen. Dit vanwege het vervallen van de verplichtingen omtrent het behalen van een brevet en het beschikken over een bewijs van luchtwaardigheid. Een en ander is terug te lezen in de verzamelbrief Luchtvaart.

Ongelijkheid 

Het voornemen komt voort uit de ongelijkheid die is geconstateerd tussen de regels die gelden voor het professionele en recreatieve gebruikers. Op dit moment kunnen recreatieve gebruikers van drones relatief eenvoudig hun gang gaan, terwijl professionele gebruikers duizenden euro’s moeten investeren in opleidingen, bedrijfsvergunningen en certificering van toestellen. Professionele gebruikers hebben hierover hun onvrede geuit. Deze ongelijkheid moet verdwijnen. Hierin wordt voorzien met een Regeling en een beleidsregel minidrones waarin tegemoet wordt gekomen aan de op 24 november 2015 ingediende motie Visser (TK 31 936, nr 316). Naar verwachting worden de Regeling en de beleidsregel begin april 2016 gepubliceerd.

Verlichting regime beroepsmatige gebruikers drones

De staatssecretaris heeft het voornemen om te komen tot en versoepeling van de regels voor beroepsmatige gebruikers van drones tot 4 kg (minidrones), mits zij vliegen onder striktere operationele voorwaarden. Hiervoor zou de drone:

  1. op niet meer dan 100 meter afstand van de piloot mogen vliegen
  2. maximaal op een hoogte van 50 meter (in militaire laagvlieggebieden 40 meter) mogen vliegen
  3. niet mogen vliegen in de control zone rond luchthavens (CTR genaamd).

Het lichtere regime betekent een versoepeling van de eisen die gelden voor de exploitant van drones. Dat betekent een ontheffing  van de verplichting te beschikken over een brevet en bewijs van luchtwaardigheid. Deze ontheffing leidt direct tot een verlichting van de administratieve lasten. Voorts zou met de regeling de verplichting komen te vervallen om de vlucht 24 uur voor vertrek te melden bij de burgemeester van de betrokken gemeente en de minister, alsmede het vervallen van  de publicatieplicht 48 uur voor de uitvoering van de vlucht, de zogenoemde NOTAM (notice to airmen).

Deel via:

Over de AUTEUR

Redactie Juridisch Actueel

Artikelen van de redactie Juridisch Actueel kunnen afkomstig zijn van verschillende auteurs of bestaan uit ingezonden bijdragen.

Reageren is niet mogelijk.