De tweede Dutch Legal Tech Meetup een succes

3
Door Catriona Ravelli en Edward Lich

Wie denkt dat innovatieve juridische toepassingen alleen uit Silicon Valley komen, moet vooral bij de volgende Dutch Legal Tech Meetup aanwezig zijn. Het is misschien niet altijd even zichtbaar, maar er gebeurt genoeg op juridisch technisch gebied in Nederland. Zo blijkt ook weer op de tweede Dutch Legal Tech Meetup

De Dutch Legal Tech Meetup groep is een initiatief van Jelle van Veenen, die samen met Jeroen Zweers van Kennedy van der Laan deze bijeenkomst heeft georganiseerd. Kennedy van der Laan, een kantoor dat al meer een openstaat voor innovatie in de juridische branche, heeft voor deze gelegenheid haar kantoor opengesteld. De sprekers: Pieter van der Hoeven van Clocktimizer en dr. Jin Ho Verdonschot van HiiL Innovating Justice. Zij gaven een kijkje in hun keuken, maar de bijeenkomsten zijn vooral bedoeld om legal start-ups, innovatieve advocaten, juristen en overige geïnteresseerden ervaringen en kennis te laten delen en uitwisselen, nader kennis te laten maken en discussie te voeren over ontwikkelingen in de markt.

Clocktimizer

Pieter van der Hoeven is de CEO van startup Clocktimizer. Clocktimizer heeft het antwoord op de vraag die iedere fee-earner, maar advocaten in het bijzonder, altijd weer kromme tenen bezorgt en die leidt tot een hoop frustratie: wat kost dat? Een inschatting maken van kosten is in complexe zaken een lastig verhaal. Clocktimizer heeft slimme technologie ontwikkeld om de tijdsbesteding van advocaten inzichtelijk te maken en zo ook vooraf een inschatting te kunnen maken op basis van eerdere dossiers. Clocktimizer is geen vervanging voor de urenregistratie, maar juist additioneel. Het analyseert bestede uren per case. Het bedrijf rondde recent een succesvolle crowdfunding-campagne af via Symbid. Voordat Pieter startte met Clocktimizer was hij advocaat bij DLA Piper. Zijn advocatenpraktijk bracht hem ook op het idee voor deze toepassing en ook de eerste tests zijn bij dit kantoor gedaan.

JuridischActueel zal binnenkort meer aandacht besteden aan de achtergrond en roadmap van Clocktimizer.

HiiL Innovating Justice

De tweede spreker van deze avond was Jin Ho Verdonschot, Justice Technology Architect bij HiiL Innovating Justice. HiiL is een onderzoeks- en adviesorganisatie voor de juridische sector met een sterk internationaal karakter. Jin Ho gebruikt zijn kennis van dispute systems design, access to justice, user experience, en (online) dispute resolution om processen in de juridische sector te verbeteren. Hij werkte internationaal samen met gerechtshoven en andere juridische organisaties. Een van de toepassingen die HiiL heeft ontwikkeld is Rechtwijzer. Een project dat samen met de Raad voor Rechtsbijstand is ontwikkeld en voorziet in de behoefte tot het oplossen van veelvoorkomende problemen en conflicten.

Het is een uitgebreide checklist, een handleiding waarmee partijen in een geschil stap voor stap aan de hand worden genomen om een conflict op te lossen. Rechtwijzer 2.0 is inmiddels live en biedt vooral nu een oplossing voor het online afhandelen van een echtscheiding. Niet alleen voor de gemakkelijke vraagstukken, maar ook voor de complexere elementen van een echtscheiding. Zo nodig kan tussentijds een mediator betrokken worden om heikele onderwerpen te beslechten. En aan het eind van het proces zitten een beslisser en een reviewer, die de onderling gemaakte afspraken beoordeelt. Omdat het proces volledig geautomatiseerd is, kunnen de kosten van een echtscheiding zeer beperkt blijven. De kosten variëren van 100 euro (voor iemand die in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand) tot maximaal 1.500 euro voor het gehele traject, inclusief tussentijdse bemiddeling, arbitrage.

Op de vraag waarom Rechtwijzer ontwikkeld is met een focus op echtscheidingen, antwoordde Jin Ho dat dat een bewuste keus is geweest:

“Als we dit complexe proces kunnen beheersen, dan moet het ook mogelijk zijn om een oplossing te bieden voor andere vormen van geschillen.”

Het systeem is schaalbaar en daardoor ligt het ook voor de hand om het beschikbaar te maken voor andere vormen van alternatieve geschilbeslechting, bijvoorbeeld huurgeschillen, arbeidsgeschillen of zakelijke conflicten. De zaal sprak de bewondering uit voor hetgeen HiiL in relatief korte tijd heeft ontwikkeld, maar was ook kritisch. In het bijzonder vroeg men zich af of het systeem voor de betrokken bemiddelaars, arbiters en reviewers lonend is. De ervaring zal het moeten leren, aldus Jin Ho Verdonschot.

Een video-impressie van Rechtwijzer

Veel ideeën

Er leven veel ideeën over innovaties in de markt, de grote vraag is alleen: wie zet de eerste stap? De deelnemers aan deze bijeenkomst behoren voor een deel tot die groep, maar zij lopen ook aan tegen dezelfde vraagstukken. De Meetup is met name bedoeld om ideeën uit te wisselen, te zien en ervaren waar anderen tegenaan lopen. De groep bestaat hoofdzakelijk uit juristen met goede ideeën, maar ook uit mensen met een technische achtergrond die zich toeleggen op de juridische markt.

Opvallend is dat veel Legal Tech startups hetzelfde ervaren. Enerzijds het spanningsveld tussen beschikbare capaciteit, tijd en middelen; problemen waar iedere start-up mee te maken heeft. Maar ook andere issues, zaken die meer voorbehouden zijn aan de markt voor juridische innovaties. Een veelgehoord geluid is dat juristen moeilijk zijn over te halen tot een andere, nieuwe manier van werken en denken. De weerstand in de markt om technologie te omarmen is nog bijzonder groot. Advocaten en juristen zijn vooral bezig met uurtjes maken en staan niet stil bij wat slimmer, efficiënter en goedkoper kan. Digitalisering is iets wat echt nog in de kinderschoenen staat, papier is voorlopig nog King. En ook van oude gewoonten neemt men niet zomaar afstand. Of het nu gaat om kantoorautomatisering, de digitalisering van de bibliotheek, het gevecht met uitgevers of de veranderende relatie met de cliënt: er gebeurt genoeg, maar er is ook nog veel te doen om de markt zelf te overtuigen.

Jelle van Veenen vatte de huidige ontwikkeling in de markt eerder al mooi samen.

De jurist/advocaat van nu staat waar de huisarts 10 jaar geleden stond. De cliënt komt bij hem met een vraag en heeft al een antwoord. Kennis wordt steeds toegankelijker, maar dat betekent niet dat een expert geen toegevoegde waarde meer heeft. In die verandering van de markt zal de jurist/advocaat van nu mee moeten gaan om straks niet buitenspel te staan.

De volgende Dutch Legal Tech Meetup zal in mei 2015 plaatsvinden.

Deel via:

Over de AUTEUR

Redactie Juridisch Actueel

Artikelen van de redactie Juridisch Actueel kunnen afkomstig zijn van verschillende auteurs of bestaan uit ingezonden bijdragen.