De leegstand te lijf

0

Minister Kamp van Economische Zaken heeft met 50 gemeenten afspraken gemaakt om winkelgebieden aantrekkelijker te maken. Dit staat in de retailagenda die de Minister vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. 1)Brief Minister met retailagenda

De retailagenda bevat een plan van aanpak op hooflijnen om het groeiende probleem van leegstand van winkelgebieden in steden en dorpen te lijf te gaan. Met de retailagenda onderstreept het kabinet het belang dat de detailhandel heeft voor de economie en de samenleving.

De detailhandel bestaat uit ca. 110.000 bedrijven waarin ruim 775.000 mensen werkzaam zijn. Winkels en horeca zijn veelal geconcentreerd in binnensteden en dorpskernen. Van de beschikbare capaciteit aan winkels staat op dit moment 7,5% leeg en bestaat 30% van het winkeloppervlakte uit overcapaciteit. De retailagenda laat zien dat de betrokken deelnemers een levendige retailsector van groot belang vinden voor de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van steden en dorpskernen. Met het plan moeten winkelgebieden compacter en extra aantrekkelijk worden. Tevens moet het de detailhandel toekomstbestendiger maken.

Het plan op hoofdlijnen

Het plan van de retailagenda bestaat uit een aantal onderdelen. Belangrijk aspect is het meer marktconform maken van de huurprijzen, een veelgehoorde klacht onder detaillisten. Om de leegstand aan te pakken, moeten de huurprijzen niet langer worden gebaseerd op historische prijzen maar op gangbare normen in de vastgoedmarkt. Daarnaast hebben enkele gemeenten toegezegd om te gaan samenwerken met vastgoedeigenaren en winkeleigenaren in een poging om overbodige vierkante meters winkelruimte terug te dringen. Verder wordt gekeken naar het toelaten van meer combinaties tussen winkel en horeca. Hiervoor wordt een experiment gestart in 12 gemeenten om de regels te verminderen. Ook moeten er extra scholingsmogelijkheden komen voor het winkelpersoneel om de mogelijkheden van verkoop via internet beter te kunnen benutten.

Investeringen

Investeren in winkelgebieden is tevens onderdeel van de Retailagenda. Het kabinet constateert dat die investeringen nodig zijn om winkels aantrekkelijk te houden. Buiten de reeds bestaande financieringsvormen zijn er kredieten beschikbaar onder meer via Qredits met ondersteuning van Economische Zaken. Daarnaast zal het Pensioenfonds Detailhandel 40 miljoen euro investeren in het zogenaamd MKB Impulsfonds. Hiermee kunnen plannen van winkeliers gefinancierd worden om vernieuwende concepten te realiseren.

Duur

De uitvoering van het plan beslaat een periode van 3 jaar. In die tijd blijven Economische Zaken, winkeliers, verhuurders en samenwerken in de Regiegroep Retailagenda. Deze moet de voortgang van de retailagenda te bewaken. Daarnaast wordt een RetailTeam opgericht, een team van experts die de begeleiding gaat verzorgen bij de uitvoering van de afspraken.

Voetnoten   [ + ]

Deel via:

Over de AUTEUR

Redactie Juridisch Actueel

Artikelen van de redactie Juridisch Actueel kunnen afkomstig zijn van verschillende auteurs of bestaan uit ingezonden bijdragen.

Reageren is niet mogelijk.