Corruptie, fraude en witwassen zwaarder bestraft

0

Witwassen, fraude en corruptie wordt met ingang van 2015 zwaarder bestraft. Daarnaast wordt de strafbaarstelling van misbruik van subsidiegelden verruimd. Dit is het gevolg van een wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten ter verbetering van de opsporing, vervolging en het voorkomen van financieel-economische criminaliteit. 1)Stb. 2014, 513

De wetswijzigingen hebben onder meer tot doel om integriteit in de publieke sector te verhogen. Omkoping van ambtenaren wordt in het vervolg bestraft met een maximale gevangenisstraf van zes jaar. Corruptie in de private sector wordt tevens zwaarder bestraft. De strafmaat wordt verhoogd van twee naar vier jaar. Ook wordt de reikwijdte de strafbaarstelling uitgebreid met bijvoorbeeld gevallen waarin accountants en taxateurs worden omgekocht om onregelmatigheden door de vingers te zien of bijvoorbeeld opzettelijk onjuiste taxaties af te geven.

In de strijd tegen fraude, corruptie en is de maximale boete voor ondernemingen meer omzetafhankelijk gemaakt en zijn in de fiscale sfeer maatregelen genomen, door de aftrek van kosten bij ontneming te beperken. Het oude stelsel van geldboetes maakten vaak te weinig indruk. Daarom is een zogenaamd flexibel plafond ingevoerd en kan de rechter vanaf heden een sanctie opleggen die maximaal tien procent van de jaaromzet van de onderneming bedraagt.

Voor advocaten en notarissen heeft de wetswijziging ook gevolgen. Een beroep op het verschoningsrecht in het kader van een opsporingsonderzoek is met minder waarborgen omkleed. De procedure is versneld om een beroep op het verschoningsrecht te beoordelen. Een opsporingsonderzoek zal hierdoor naar verwachting minder vertraging ondervinden als bijvoorbeeld correspondentie met een advocaat of notaris wordt aangetroffen in de administratie van een van fraude verdachte onderneming.

Ook gaat de gevangenisstraf omhoog naar maximaal vier jaar voor daders van economische delicten die stelselmatig de regels aan hun laars lappen. Dit geldt voor bestuurders en eigenaren van bedrijven die bijvoorbeeld bij herhaling milieuregels negeren of financiële instellingen die frauderen. Dit alles om concurrentievervalsing tegen te gaan en de maatschappelijke schade als gevolg van malversaties te beperken.

Voetnoten   [ + ]

Deel via:

Over de AUTEUR

Redactie Juridisch Actueel

Artikelen van de redactie Juridisch Actueel kunnen afkomstig zijn van verschillende auteurs of bestaan uit ingezonden bijdragen.

Reageren is niet mogelijk.