Zoekmachine moet recht op privacy respecteren

0

In een baanbrekend arrest heeft het Europese Hof van Justitie bepaald dat zoekmachines irrelevante data uit de zoekresultaten dienen te verwijderen indien daartoe een verzoek wordt gedaan door een belanghebbende. 1) C-131/12ECLI:EU:C:2014:317

Achtergrond
Deze prejudiciële uitspraak is gedaan naar aanleiding van een Spaanse rechtzaak. De belanghebbende in kwestie, een Spanjaard die circa 16 jaar geleden zijn huis gedwongen heeft moeten verkopen, ondervond nog immer de gevolgen van de advertentie van de executieverkoop in een Spaanse krant. Deze advertentie kwam naar voren middels bepaalde zoektermen in de resultaten van Google.

Aanvankelijk heeft de belanghebbende zich tot de feitelijke bron gewend, de uitgever van de krant La Vanguardia. Deze weigerde medewerking omdat de advertentie van overheidswege was geplaatst. Daarop richtte belanghebbende zich tot Google. Op de weigering van Google tot het verwijderen van de gewraakte resultaten, heeft belanghebbende zijn beklag ingediend bij de rechter.

Gevolgen uitspraak
De uitspraak van het Europese hof heeft vergaande gevolgen. Waar voorheen zoekmachines als Google, Yahoo en Bing vooral golden als doorgeefluik, zullen zij veel meer rekening dienen te houden met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van burgers.Het Hof geeft in haar overwegingen aan dat zoekmachines de verantwoording voor de zoekresultaten niet kunnen neerleggen bij de bron, maar een eigen verantwoordelijkheid hebben voor wat betreft de verwerking van de data.

De onderhavige privacy discussie speelt al enkel jaren. Ter zake ook is een voorstel in behandeling dat voorziet in een betere bescherming van de rechten van burgers, onder meer voor wat betreft een recht tot verwijdering van gegevens uit zoekresultaten. Tegen dat voorstel wordt een zware lobby gevoerd door zoekgiganten zoals Google. Het is de vraag in hoeverre dit wetsvoorstel nog noodzakelijk is met de onderhavige uitspraak. Hierbij mag evenwel niet worden vergeten dat het nog steeds aan de eigenaar van de zoekmachine is om een verzoek tot aanpassing c.q. verwijdering van resultaten te honoreren.

Opmerkelijk
Opmerkelijk is dat het Europese Hof het advies van de advocaat-generaal volledig negeert. De AG kwalificeert een last tot verwijdering van data als een vorm van censuur. 2)Conclusie AG ECLI:EU:C:2013:424

Voetnoten   [ + ]

1.  C-131/12ECLI:EU:C:2014:317
2. Conclusie AG ECLI:EU:C:2013:424
Deel via:

Over de AUTEUR

Edward Lich

Ondernemer | interim-jurist en manager | focus op legal managment en commerciële contracten | Netwerker en verbinder | Geïnteresseerd in technologische ontwikkelingen en de praktisch toepassing |Volgt trends

Reageren is niet mogelijk.