Bouwmarkten bevechten omgevingsvergunning

0

Omgevingsvergunning gereedschap in de strijd tussen bouwmarktenOmgevingsvergunning Robert Heintjes Woestenenk Legal

Laat ergens een nieuwe bouwmarkt toe, en je weet zeker dat ze elkaar zullen bestrijden tot in hoogste instantie. Ook hier weer: de gemeente Zwolle had driemaal een afzonderlijke omgevingsvergunning verleend aan Hornbach voor een bouw- en tuinmarkt met drive-in, uitrit en parkeerplaatsen, voor het plaatsen van reclame-objecten en voor het plaatsen van een reclametoren. U raadt het al: niet alleen omwonenden, maar ook Praxis (op 5 km afstand) en Gamma (op 140 meter afstand) gingen in beroep.

In zo’n procedure komen heel wat interessante vragen aan bod. Hier enkele highlights met betrekking tot de omgevingsvergunning en de uitspraak (ECLI:NL:RVS:2016:1664).

Belanghebbenden

Bijvoorbeeld: wie zijn belanghebbenden? De gemeente vond dat alle bezwaarmakers voor het grootste deel geen belang hadden bij deze zaak en ontving hen dus grotendeels niet in hun bezwaar. De rechtbank was het daar niet mee eens en ontving partijen wél in de procedure, maar oordeelde de beroepen vervolgens ongegrond. In hoger beroep ging het er bij de Raad van State dus fors aan toe in de rechtszaal. Om te beginnen gaf de hoogste bestuursrechter de omwonenden gelijk en verklaarde hen dus ontvankelijk. Dat betekent dat de argumenten van de omwonenden alsnog inhoudelijk zouden worden beoordeeld, vanwege het uitzicht vanuit de appartementen, ondanks de afstand van 265 meter. Dat gold echter niet voor Praxis: omdat deze vestiging op 5 km afstand ligt van Hornbach, vond de hoogste bestuursrechter dat zij niet ontvangen konden worden in hun bezwaren tegen de reclame-uitingen. Mogelijk omzetverlies daardoor voor Praxis vormt geen direct belang, maar alleen een afgeleid belang en dat is te weinig om in beroep inhoudelijk te kunnen discussiëren.

Criteria bestemmingsplan

Dan de ‘Ladder van duurzame verstedelijking’, inhoudend de criteria waaraan getoetst moet worden bij het opstellen van een bestemmingsplan voor grootschalige detailhandel (met onder meer de vraag of er sprake is van een ‘acute regionale behoefte’). Deze ‘ladder’, vastgelegd in het Besluit ruimtelijke ordening, is in dit geval niet van toepassing. Er werd immers geen bestemmingsplan vastgesteld, maar een omgevingsvergunning verleend.

Parkeeroverlast

Ook bij het aanvoeren van mogelijke parkeeroverlast wordt Praxis aan de kant gezet wegens het niet hebben van enig belang bij dat probleem. Omdat Gamma op hetzelfde terrein zit, behandelt de rechter het parkeren wel. Opvallend is dat Hornbach meer parkeerplaatsen heeft gerealiseerd (440) dan kennelijk noodzakelijk (337). Omdat Hornbach de toepasselijke (CROW)normen ruim heeft toegepast, is er volgens de rechter geen enkele reden om te klagen.

Welstandsaspecten

Zelfs welstandsaspecten komen uitgebreid aan de orde in de uitspraak. Zoals gebruikelijk is dat echter voor appellanten een moeilijk punt om op te kunnen ‘winnen’. Zo was er bijvoorbeeld namens appellanten een tegenadvies uitgebracht (zonder zo’n advies kun je het welstandsargument in het algemeen maar beter niet aanvoeren omdat het dan zinloos is), maar appellanten waren vervolgens bang dat de rechter zich er niets van aan had getrokken omdat diezelfde adviseur zich ook bemoeid had met het pand van de concurrent. De rechter verwees dit argument echter naar het land der fabelen. Daarnaast speelde ook mee dat de welstandscommissie nog een nader advies had uitgebracht: dat zorgde er immers voor dat de motivering van het besluit als voldoende deugdelijk kon worden beoordeeld. De rechter besteedt er verder niet veel woorden meer aan om te concluderen dat wat de bouwmarkten hierover hebben aangevoerd, er niet voor zorgt dat de vergunning vernietigd moet worden.

Relativiteitsbeginsel

En dat allemaal zonder enige discussie over het relativiteitsbeginsel, dat in dit type procedures toch eigenlijk altijd wel aan de orde is (en zelfs wel genoemd wordt in de uitspraak, maar niet eens echt tot enige vorm van discussie leidt). Het relativiteitsbeginsel luidt als volgt: “de bestuursrechter vernietigt een besluit niet op de grond dat het in strijd is met een geschreven of ongeschreven rechtsregel of een algemeen rechtsbeginsel, indien deze regel of dit beginsel kennelijk niet strekt tot bescherming van de belangen van degene die zich daarop beroept.” (8:69a Awb). Een voorbeeld van de werking van deze regel: een milieuorganisatie kan zich, agerend tegen de uitbreiding van een luchthaven, niet beroepen op de staatssteunregels van het EG-Verdrag als er een relativiteitseis geldt. De staatssteunregels hebben namelijk niet tot doel het belang van de milieuorganisatie te beschermen. Het belang van de milieuorganisatie is immers een goed en gezond milieu. De vraag of zo’n organisatie belanghebbende is bij een bepaald besluit sec, staat daar in beginsel los van (alleen al op basis van afstand kan dat zo zijn).

Eindresultaat: de Hornbachvestiging mag worden gerealiseerd.  Dus de concurrenten en de omwonenden hebben alsnog hun doelen niet gehaald. Enfin, er is vaak heel wat te doen over een omgevingsvergunning. En er is ook vanuit juridisch perspectief vaak veel over te zeggen.Omgevingsvergunning Robert Heintjes Woestenenk Legal

 

Deel via:

Over de AUTEUR

Minou Woestenenk

Mr. drs. Minou Woestenenk is op 4 juli 2008 bij de Rechtbank Rotterdam beëdigd als advocaat. Zij is de drijvende kracht achter Woestenenk Legal. Minou studeerde af als milieujurist na haar studie rechten aan de Rijks Universiteit Utrecht in 1991. Zij rondde haar doctoraalopleiding Milieuwetenschappen af in 2005 en had haar buluitreiking in het Studiecentrum Rotterdam. Na een loopbaan als bedrijfsadviseur en ambtenaar werd zij in 2008 beëdigd als advocaat te Rotterdam. Daarnaast was zij burgerlid van de commissie Ruimte van de gemeenteraad Zuidplas. In 2013 heeft zij de Grotius Academie met specialisatieopleiding ruimtelijke ordening en milieu afgerond (met genoegen). Tevens was zij steeds werkzaam op de werkgebieden: handhaving, milieu, vastgoed, bouw,omgevingsrecht, omgevingsvergunning, bestuursdwang, toezicht, ruimtelijke ordening, en bestemmingsplannen. De grote passie voor Minou is haar Fiat 500 uit 1966. Menig uurtje brengt zij achter het stuur door van haar rode 'Fietje' tijdens toertochten en benefiet ritten. Woestenenk Legal adviseert en procedeert in zaken als het terrein van handhaving, het omgevingsrecht (waaronder milieurecht en ruimtelijke ordening), subsidies, sociale zekerheid en het grensvlak bestuursrecht en civiel recht (waaronder burenrecht en huurrecht). Woestenenk Legal treedt op voor ondernemingen, overheden, belangengroeperingen en particulieren.

Reageren is niet mogelijk.