Schrijfwijzer

JuridischeActueel is een onafhankelijke site en biedt ruimte aan actualiteiten, columns, annotaties, commentaren, juridisch wetenschappelijke artikelen, reviews, boekbesprekingen, webinars, e-books, interviews, white-papers en presentaties, maar bijvoorbeeld ook innovaties in de juridische branche en aandacht voor start-ups. Juridisch Actueel verbindt geen voorwaarden aan de vorm, wel aan de inhoud. Deze schrijfwijzer biedt een handvat.

Doel en doelgroep
JuridischActueel stelt juridische professionals (advocaten en gespecialiseerde juristen) in staat om zich gericht te profileren als kennispartner naar de zakelijke markt. Onder zakelijke markt wordt verstaan: vakgenoten en beslissers die werkzaam zijn in het bedrijfsleven, maar ook bij (semi-)publieke instellingen, toezichthouders en in de zorg.

Aard bijdragen
Bij het opstellen van een bijdrage is het zaak om rekening te houden met de doelgroep.

In het algemeen geldt dat websites al anders worden gelezen dan print. Bezoekers van een site geven u maar een paar seconden om de aandacht te trekken. Een websitebezoeker scant meer dan hij leest. De vuistregel voor website-berichten is: wees concreet, bondig en gebruik heldere taal.

Managers en directieleden lezen nu eenmaal anders dan juristen. Als uw bijdrage gericht is tot juristen is het goed om de bovenstaande vuistregel eveneens aan te houden door het formuleren van een korte samenvatting of inleiding en bijvoorbeeld een (juridische) verdieping in een artikel of e-book dat kan worden gedownload.

Wat wordt niet gewaardeerd?
Bijdragen in de vorm van:

  • te algemene informatie
  • wist u dat…
  • zelfpromotie / “Wij van WC eend …”

Column
Een column moet prikkelend zijn, de lezers enigszins uitdagen en reacties oproepen. Columns zijn soms heel persoonlijk. Eigen mening en emotie overheerst. Dit roept vaak op tot reacties. Probeer reacties van bezoekers te sturen. Als moderatie van reacties nodig is, kunt u contact opnemen met de moderator van JuridischActueel.

Vorm content 
Bijdragen kunnen bestaan uit tekst, audio, video en afbeeldingen, of een combinatie daarvan.

Auteursrecht
Rechten op bijdragen liggen volledig bij JuridischActueel en de auteurs. JuridischActueel maakt geen aanspraak op auteursrecht van individuele auteurs. Auteurs beheren de bijdragen zelf. JuridischActueel staat niet toe dat bijdragen zonder volledige bronvermelding worden gekopieerd naar andere websites.