Auteur Claudia Bruins

Claudia Bruins

Claudia Bruins (beëdigd als advocaat in 2000) is een ervaren advocaat op het gebied van het Europees en Nederlands mededingingsrecht en Europees recht. Zij studeerde Nederlands recht (mr.) aan de Universiteit van Maastricht en Europees recht (LL.M) aan de Universiteit van Amsterdam. Tevens rondde zij succesvol een tweetal specialisatie-opleidingen (Grotius) af: Nederlands en Europees mededingingsrecht (2000) en Fusies en Overnames (2010).