Afspraken met Starbucks staatssteun

0

De Europese Commissie heeft in een voorlopige conclusie geoordeeld dat Nederland onregelmatig handelt door Starbucks toestemming te verlenen om te weinig winst toe te rekenen aan de haar Nederlandse branderij ,waardoor de vennootschapsbelasting te laag uitvalt.

In juni van dit jaar heeft de Commissie, bij monde van commissaris Joaquin Almunia (Mededinging) , voor het eerst de resultaten van het onderzoek aan Nederland bekend gemaakt in een omvangrijke brief. De conclusie van deze brief duidt op een indirecte vorm van staatssteun. De commissaris komt tot deze conclusie op een aantal punten. 1) Openbare versie brief EC – Steunmaatregel SA.38374 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2014/CP) – Nederland vermeende steun aan Starbucks

Constructie

Starbucks Manufacturing BV, de branderij in Nederland, brandt koffie op basis van recept waarvoor zij een royalty afdraagt aan Alki LP, een niet-belastingplichtige Britse vennootschap. De royalty is geen vast bedrag, maar een bedrag dat varieert. Per saldo komt die variabele royalty gemiddeld op min of meer hetzelfde bedrag uit.De royaltybetaling houdt geen verband met de verkoop of winst, waardoor het vermoeden ontstaat dat het voorgeschreven zakelijkheidsbeginsel niet wordt nageleefd. Dit beginsel schrijft voor dat de dochters van Starbucks-ondernemingen onderling onafhankelijk zouden moeten opereren.

De Commissie heeft ernstige bedenkingen bij de constructie. Afgezien van de wijze waarop de royalty’s worden berekend, vindt zij het ook bedenkelijk dat Starbucks een vaste kosten basis gebruikt voor de transferprijzen tussen de entiteiten in divers landen. De Commissie oordeelt dat de structuur die Starbucks hanteert voor haar activiteiten complex is en niet transparant. De winstverlaging in Nederland leidt niet tot een verhoging in andere landen.

De Nederlandse Belastingdienst zou ‘twijfelachtige correcties’ toestaan waardoor Starbucks een belastingvoordeel geniet dat is aan te merken als impliciete staatssteun.

Gevolgen

Het onderzoek en het vervolg daarvan kan gevolgen hebben voor andere afspraken die tussen de Nederlandse Belastingdienst en Starbucks zijn gemaakt. Dergelijke rulings liggen internationaal al enige tijd onder het vergrootglas.

Reactie Staatssecretaris

In een reactie op de bevindingen van de Commissie heeft staatssecretaris Wiebes (Financiën) vandaag laten weten dat hij van mening is dat de Nederlandse Belastingdienst conform de internationale richtlijnen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling handelt. Van staatssteun zou geen sprake zijn zolang niet vaststaat dat het zakelijkheidsbeginsel is geschonden. 2) brief staatssecretaris van Financiën 14 november 2014 inzake vermeende staatssteun

Voetnoten   [ + ]

Deel via:

Over de AUTEUR

Redactie Juridisch Actueel

Artikelen van de redactie Juridisch Actueel kunnen afkomstig zijn van verschillende auteurs of bestaan uit ingezonden bijdragen.

Reageren is niet mogelijk.