Focus ACM op webwinkels modebranche

0

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft  aangekondigd dat zij actie gaat ondernemen tegen webwinkels die consumenten niet volledig of niet tijdig terugbetalen na het annuleren van een aankoop. Dit naar aanleiding van haar eigen onderzoek en een onderzoek van de Consumentenbond.

Volgens het nieuwe consumentenrecht dat geldt sinds 13 juni 2014 1)Wijziging van de Boeken 6 en 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten, tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en van Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 85/577/EEG en van Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad
(PbEU L 304/64) (Implementatiewet richtlijn consumentenrechten).
kan de consument een aankoop via het internet binnen 14 dagen na ontvangst ongedaan maken. De webshop is dan ook gehouden om de koper binnen 14 dagen na de datum van annulering het aankoopbedrag (inclusief bezorg- en administratiekosten, mits in rekening gebracht) terug te betalen. Als een consumenten constateert dat webwinkel zich niet aan die regeling houdt wordt hij verzocht dit bij ACM te melden via de het consumentenloket van de toezichthouder. 2)website: ConsuWijzer.nl

Modebranche

ACM legt de focus vooral op de modebranche. ACM heeft met een steekproef vastgesteld dat de meerderheid van de websites die modeartikelen aanbieden onjuiste informatie bevatten over terugbetaling bij annulering van de aankoop.

Ook de Consumentenbond heeft onderzoek verricht naar de terugbetalingsregelingen . Zij stelt vast dat veel webwinkels zich niet houden aan de nieuwe regels voor koop op afstand. Van de onderzochte winkels stortte 31% niet binnen de wettelijke termijn van 14 dagen het aankoopbedrag van een geretourneerd product terug.3)bron: website Consumentenbond.

 Boete

De Consumentenbond heeft haar bevinden aan ACM overgedragen die op haar beurt aankondigt tegen het gebrek aan naleving op te zullen treden. Webwinkels die in gebreke zijn kunnen een last onder dwangsom of een boete van maximaal 450.000 euro per overtreding tegemoet zien.

De regels in het kort

De belangrijkste regels voor terugbetaling bij webwinkels in het kort: 4)Dit gaat om de regels bij volledige retourzendingen – zie voor meer informatie ook de website van ACM

  • de webwinkel moet de consument die zijn aankoop ontbindt binnen 14 dagen zijn geld terug betalen;
  • de webwinkel moet alle betalingen die hij van de consument heeft ontvangen terug betalen, dus ook de eventueel betaalde bezorg- en andere bijkomende kosten. Op de website mag dus niet worden vermeld dat alleen het aankoopbedrag wordt terugbetaald;
  • de kosten voor het retour sturen komen voor rekening van de consument als dit ten minste vooraf is gemeld;
  • de webwinkel moet terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de consument heeft betaald. Zo mag de webwinkel alleen een tegoedbon geven als de consument met een tegoedbon heeft betaald;
  • de webwinkel moet consumenten op zijn website duidelijk en juist informeren over deze regels.

 

Voetnoten   [ + ]

1. Wijziging van de Boeken 6 en 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten, tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en van Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 85/577/EEG en van Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad
(PbEU L 304/64) (Implementatiewet richtlijn consumentenrechten).
2. website: ConsuWijzer.nl
3. bron: website Consumentenbond
4. Dit gaat om de regels bij volledige retourzendingen – zie voor meer informatie ook de website van ACM
Deel via:

Over de AUTEUR

Edward Lich

Ondernemer | interim-jurist en manager | focus op legal managment en commerciële contracten | Netwerker en verbinder | Geïnteresseerd in technologische ontwikkelingen en de praktisch toepassing |Volgt trends

Reageren is niet mogelijk.