Illegaal tv kijken aangepakt

0

Aanbieders van betaal-tv via de kabel willen een eind maken aan illegaal tv-kijken. Daartoe ontwikkelen zij een initiatief samen met brancheorganisatie NLkabel. Dat heeft brancheorganisatie vandaag bekend gemaakt. 

Fraude

Bij betaal-tv worden programma’s versleuteld aangeboden.  In de fraude die is geconstateerd hebben fraudeurs met speciale software de codering van een legale smartcard uitgelezen en vervolgens gedeeld  met eindgebruikers. Dit gebeurt op verschillende manieren, door middel van card sharing of  ‘control word sharing’ en live streaming. Bij  control word sharing worden de codes op die benodigd zijn voor het bekijken van de versleutelde  kanalen, illegaal en tegen betaling aangeboden. Bij live streaming aanbod wordt content eerst ontsleuteld en vervolgens illegaal via het internet aangeboden. De afnemers van die gegevens kunnen zo kijken naar zenders waarvoor legale gebruikers een marktconforme abonnementsprijs moeten betalen. Hierbij gaat het veelal om het aanbod van premiumkanalen, zoals sport- en filmkanalen.

In 2013 is deze vorm van fraude ontdekt en naar verwachting zullen dit voorjaar een aantal van de fraudeurs een vonnis mogen horen.

De betrokken tv-aanbieders hebben het initiatief genomen om gezamenlijk het illegale tv-aanbod aan te pakken. Hierbij gaat het om  een verbeterde opsporing met de inzet van politie en Justitie, maar ook de samenwerking tussen de aanbieders onderling. Deze zullen onderling meer gegevens over het illegale aanbod uitwisselen en zo mogelijk langs civielrechtelijke procedures de schade verhalen.

Deze aanpak is nodig omdat deze vorm van cybercrime nog altijd hardnekkig is en grote schade teweeg brengt. De aanbieders willen tegen illegaal tv-kijken optreden omdat deze fraude naar schatting enkele miljoenen euro’s per jaar aan omzetderving betekent. De economische schade is niet het enige gevolg. De fraude heeft effect op de hele sector van rechthebbenden, makers en producenten tot tv-zenders en de aanbieders van legale pakketten.

Deel via:

Over de AUTEUR

Redactie Juridisch Actueel

Artikelen van de redactie Juridisch Actueel kunnen afkomstig zijn van verschillende auteurs of bestaan uit ingezonden bijdragen.

Reageren is niet mogelijk.