vereenvoudiging van belastingen, ideeën gewenst.

0

Het kabinet zet al langer in op de vereenvoudiging van belastingen en het fiscale stelsel. Hierbij gaat het primair om de vereenvoudiging van belastingen en toeslagen, maar ook om het verhelderen of schrappen van regels, het terugdringen van administratieve lasten en verbetering van de uitvoerbaarheid en handhaving voor de Belastingdienst.

Het Ministerie zoekt oplossingen voor knelpunten die in de dagelijkse praktijk door ondernemers worden gesignaleerd. Financiën hoopt dat deze ideeën leiden tot praktisch uitvoerbare voorstellen om te komen tot een vereenvoudiging van belastingen eenvoudiger te maken. Brancheorganisaties, ondernemers en burgers kunnen voorstellen voor pvereenvoudigingen tot 15 februari 2016 schriftelijk aanleveren bij het Ministerie van Financiën.Hierbij kan worden gedacht aan het verduidelijken of schrappen van regels, het terugdringen van administratieve rompslomp en verbetering van de uitvoerbaarheid en handhaving voor de Belastingdienst.

Onder meer VNO-NCW en MKB-Nederland hebben van het Ministerie het verzoek gekregen met dergelijke voorstellen te komen. Het Ministerie heeft daarbij aangegeven dat voorstellen budgetneutraal, juridisch houdbaar en uitvoerbaar voor burgers, bedrijven en de Belastingdienst moeten zijn.

Deel via:

Over de AUTEUR

Redactie Juridisch Actueel

Artikelen van de redactie Juridisch Actueel kunnen afkomstig zijn van verschillende auteurs of bestaan uit ingezonden bijdragen.

Reageren is niet mogelijk.