Cadeaukaarten, zoek het zelf maar uit!

0

De cadeaukaarten van V&D bevatten wel een heel treffende tekst: “Zoek het zelf maar uit”. Vooruitziende blik of een gedurfd staaltje ironie? De mensen die net voor de kerst de cadeaukaarten van het noodlijdende V&D wilden verzilveren kwamen in ieder geval bedrogen uit.

V&D heeft laten weten tot nader order geen cadeaukaarten meer te accepteren. Hetzelfde lot viel eerder ten deel aan bezitters van cadeaukaarten van de door faillissement getroffen bedrijven Free Record Shop en cadeaubox.nl.

Voor de klanten van deze ondernemingen is het wrang. Zowel de kopers als de ontvangers van de cadeaukaarten verliezen het vertrouwen in het merk. Ingeval een faillissement heeft dit niet direct gevolgen, maar in de situatie van een sursuance ligt dat toch net even anders. Dat de uitgifte van kaarten wordt gestaakt ligt bij een uitstel van betaling voor de hand. Maar het is de vraag of het verstandig is de acceptatie van cadeaukaarten aan banden te leggen. Kopers en ontvangers van cadeaukaarten zullen niet snel geneigd zijn om nog een voet over de drempel van het warenhuis te zetten met de bittere pil van de niet gedekte cadeaukaart in de mond.

Bij de teloorgang van boekhandelketen Selexyz deed zich een vergelijkbare situatie voor maar werden de kaarten die enkel bij Selexyz zelf inwisselbaar waren toch geaccepteerd door de curator. Strikt genomen bestaat tot de inname van cadeaukaarten ingeval van een surseance geen verplichting omdat bij een uitstel van betaling alle betalingsverplichtingen worden opgeschort. Het accepteren van cadeaukaarten is dan zelfs discutabel omdat daarmee feitelijk een groep schuldeisers wordt bevoordeeld ten opzichte van andere partijen. Waarom zou je als bewindvoerder dan toch consumenten moeten bevoordelen? Een morele plicht; leveranciers kunnen zich verzekeren tegen dergelijke risico’s, consumenten niet? Of het argument dat de retail niet gediend is bij ongedekte cadeaukaarten? Aan die argumenten heeft de boedel geen boodschap. Een boedel is maar bij een ding gebaat, eem maximale opbrengst. En dat is precies de reden waarom je als bewindvoerder zou moeten stilstaan bij het al dan niet accepteren van cadeaukaarten.

In het geval van V&D wordt het uitstaand saldo geschat om circa 9 miljoen euro. Wanneer de bezitters van hun kaarttegoed zonder nadere voorwaarden kunnen verzilveren is de kans al groot dat zij meer besteden dan het openstaande tegoed. In de retail is de ervaring immers dat klanten met een cadeaukaart ruim 35 tot 40% meer besteden omdat een deel van het aankoopbedrag met een cadeaukaart kan worden voldaan, waardoor ze eerder geneigd zijn om meer te consumeren. Daarnaast is de ervaring dat een deel van de uitgegeven kaarten toch niet wordt verzilverd. Voor een bewindvoerder lijkt dat niet relevant, maar is het misschien wel een gemiste kans. Het is bij uitstek een mogelijkheid om traffic te generen en meer bezoekers in de winkel te krijgen. Dat kan vrij eenvoudig door bijvoorbeeld de bezitters van de cadeaukaarten enkel en alleen toe te staan het tegoed in de winkelvestiging zelf te besteden en niet online. Met de beperkte bestedingsmogelijkheid wordt de consument tegemoet gekomen, is de boedel gediend en tevens het vertrouwen in het systeem.

Voor wat betreft het vertrouwen in het systeem zou een garantiestelsel voor cadeaukaarten beter zijn. Een pleidooi hiervoor is in de zomer van 2013 ook al gevoerd door de Verenigde Betaalinstellingen Nederland (VBIN), de branchevereniging voor Betaalinstellingen en Elektronisch geldinstellingen (EGI’s). De VBIN heeft destijds een paper uitgebracht waarin pleit zij voor een stelsel met meer zekerheid voor de consument, een verplichte registratie in de openbare registers van instellingen die cadeaukaarten uitgeven en een dekking van de waarde van uitgegeven cadeaukaarten. Dit pleidooi wordt door de recente ontwikkelingen met het uitstel van betaling van V&D weer helemaal actueel.

Deel via:

Over de AUTEUR

Redactie Juridisch Actueel

Artikelen van de redactie Juridisch Actueel kunnen afkomstig zijn van verschillende auteurs of bestaan uit ingezonden bijdragen.

Reageren is niet mogelijk.