Jaarrekening verplicht elektronisch deponeren stap dichterbij

0

De Tweede Kamer heeft vandaag het voorstel aangenomen waarmee onder andere de deponering van de jaarrekening in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel langs elektronische weg verplicht wordt. Het voorstel ziet op wijzigingen in de Handelsregisterwet 2007, het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappenin verband met deponering van bescheiden in het handelsregister langs elektronische weg.[1]

Het wetsvoorstel is onderdeel van de implementatie van EU-richtlijn 2013/34/EU over de jaarlijkse financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen in Boek 2 van het Burgerlijke Wetboek.

Op dit moment geldt nog dat voor de deponering bescheiden zoals een jaarrekening een vennootschap de keuze heeft. Deze kan gebruik maken van de klassieke papieren route of de elektronische weg. Dit wetsvoorstel heeft tot doel dat dit uitgangspunt voor de jaarrekening – en mogelijk in de toekomst andere aanverwante bescheiden – te verlaten en te vervangen door deponering uitsluitend langs elektronische weg op een bij algemene maatregel van bestuur voorgeschreven wijze.

In een bij algemene maatregel van bestuur te bepalen wijze zal de digitale deponering exclusief plaatsvinden met behulp van de door de overheid aangewezen Standard Business Reporting (SBR),. Kleine rechtspersonen als bedoeld in artikel 2:396, eerste lid, van het BW, en middelgrote rechtspersonen zoals bedoeld in artikel 2:397, eerste lid, van het BW kunnen bij wijze van alternatief voor SBR ook gebruikmaken van de gratis  service waarin de Kamer van Koophandel voorziet voor het deponeren van de jaarrekening.

SBR

SBR voorziet in een methode voor het samenstellen en aanleveren van financiële berichten. Bij SBR worden de bedrijfsadministratie van labels voorzien waarmee relatief eenvoudig diverse rapportages elektronisch gegenereerd en aangeleverd kunnen worden. Voor rechtspersonen in de zin van artikel 2:396, eerste lid, van het BW is het nu al mogelijk de jaarrekening bij het handelsregister met SBR te deponeren.

Gefaseerde invoering

Het idee is om vanaf boekjaar 2016 het deponeren uitsluitend langs elektronische weg voor kleine rechtspersonen verplicht te stellen. Middelgrote rechtspersonen zouden van boekjaar 2017 moeten voldoen en voor grote rechtspersonen geldt de verplichting vanaf boekjaar 2019.


 

[1] Kamerstukken II 34.262 nr. 2

 

Deel via:

Over de AUTEUR

Redactie Juridisch Actueel

Artikelen van de redactie Juridisch Actueel kunnen afkomstig zijn van verschillende auteurs of bestaan uit ingezonden bijdragen.

Reageren is niet mogelijk.