06-nummers raken op, ACM verscherpt toezicht

0

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft afgelopen vrijdag bekend gemaakt dat zij vanwege te verwachten schaarste van 06-nummers het toezicht op het gebruik van 097-nummers zal verscherpen.

Deze bekendmaking is opmerkelijk. Temeer daar ACM amper één maand geleden, met de publicatie van de schaarsterapportage 2014, bekend heeft gemaakt dat de komende jaren er nog voldoende mobiele 06-nummers beschikbaar blijven, ondanks dat het aantal uitgegeven 06-nummers in Nederland nog toeneemt. In 2014 is het percentage 06-nummers dat in gebruik is van 90,0% naar 90,7% gestegen. In absolute aantallen is zijn dat ruim 53 miljoen uitgegeven nummers.[1] 

06-nummer of 097-nummer

Een 06-nummer is bedoeld voor mobiel bellen, 097-nummers zijn bedoeld voor apparaten die via het internet data uitwisselen. Als een nummer niet wordt gebruikt om mobiel te bellen, maar bijvoorbeeld voor het verbinden aan het internet van een voertuig, alarmsysteem, pinapparaat, tablet of andere device ,zou daarvoor eigenlijk een 097-nummer moeten worden gebruikt.

Sinds 1 juni 2014 is het verplicht om 097-nummers te gebruiken voor mobiele datacommunicatietoepassingen. Dit is vastgesteld in het Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten,, een Ministeriele regeling op basis van artikel 4.1 Telecommunicatiewet (Tw). Aanvankelijk zouden telecomaanbieders al per 1 december 2013 aan de verplichting tot het aanbieden van een 097 nummer moeten voldoen, maar is op het laatste moment besloten om de overgangstermijn te verlengen tot 1 juni 2014.[2] Desondanks blijven telecomproviders achter met de voorlichting en uitgifte van 097 nummers.

Ommezwaai

 Een directe aanleiding voor de plotselinge ommezwaai van ACM is niet terug te vinden in de meest recente bekendmaking. Kennelijk vreest ACM toch – ineens – een tekort aan 06-nummers op termijn en constateert zij dat de groei aan 06-nummers direct te wijten is aan een lakse houding van de aanbieders en neemt zij als toezichthouder, verantwoordelijk voor het beheer van de nummerplannen en het uitvoeren van het beleid, haar verantwoordelijkheid.

Johan Keetelaar, directeur Telecom, Vervoer en Post bij ACM constateert dat telecomproviders geen werk maken van een omnummering naar op 097-nummer en stelt vast dat van alle providers alleen T-mobile invulling geeft aan de aanbiedingsplicht. Zij roept telecomproviders in ieder geval op meer verantwoordelijkheid te nemen voordat het te laat is:

“Het is schadelijk voor de Nederlandse economie als 06-nummers opraken. We moeten met elkaar voorkomen dat ingrijpende maatregelen noodzakelijk zijn, zoals het omnummeren van 10-cijferige naar 11-cijferige 06-nummers. Telecomaanbieders moeten hun verantwoordelijkheid nemen.” [3] 

Internet of things

ACM motiveert haar koerswijziging met de verwachting dat het aantal apparaten met datacommunicatietoepassingen in de toekomst blijft groeien en verwijst daarbij naar een voorspelling uit 2013 van de Organisation for Economic Co-operation and Development dat een doorsnee huishouden met twee pubers in 2022 in totaal 50 internet connected devices heeft. Een voorspelling die nog aan de voorzichtige kant is gezien een onderzoek van EMC, gepubliceerd in 2014 waaruit volgt dat de groei aan data exponentieel toeneemt en naar verwachting in 2020 44 Zettabyte beslaat, waarbij slechts 10% van deze groei is gerelateerd aan embedded devices.[4] Met deze onvoorstelbaar grote getallen is het niet onlogisch dat ACM haar verantwoordelijkheid neemt als toezichthouder.

De grote vraag is hoe zij meent effectief toezicht uit te kunnen en zullen oefenen. Zolang een 097-nummer meer vragen oproept bij het grote publiek zal de bereidheid tot acceptatie uitblijven, noch daargelaten de vraag of bij iedere telecomaanbieder in de straat het bekend is dat een 097 nummer een volwaardig alternatief is.


 

[1] Bron: Autoriteit Consument & Markt 4 september 2015 Schaarsterapportage nummers 2014

[2] Staatscourant 2013, nr 31306

[3] Bron: Autoriteit Consument & Markt 9 oktober 2015: geen 06-nummer voor tablet of beveiligingscamera

[4] Bron EMC april 2014, The Digital Universe of Opportunities: Rich Data and the Increasing Value of the Internet of Things

Deel via:

Over de AUTEUR

Edward Lich

Ondernemer | interim-jurist en manager | focus op legal managment en commerciële contracten | Netwerker en verbinder | Geïnteresseerd in technologische ontwikkelingen en de praktisch toepassing |Volgt trends

Reageren is niet mogelijk.